Kursus og certificering for niveau 3 inspektører der efter 10 år skal re-certificeres i henhold til EN ISO 9712/Nordtest

Kursus

På kurset vil der være en gennemgang af EN ISO 9712 samt Nordtest DOC GEN 010.

Udbytte

Gennemgang af EN ISO 9712 samt Nordtest DOC GEN 010. Teoretisk grundlag for at blive re-certificeret på niveau 3 i del B Certificeringssystem i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Eksamen

Eksamen vil bestå af følgende dele: Teori:
20 multiplechoice spørgsmål.