Et kursus for alle der har brug for et grundlæggende kendskab til svejsemetoder, Materialer og deres svejsebarhed, samt kvalitetsstyring iht. svejsearbejde. Kurset giver adgang til gennemførelse af svejseinspektør uddannelsen IWI.

Deltagere

IWI-S: Personer med teknisk/håndværksmæssig uddannelse inden for metalindustrien, men uden uddannelse som europæisk svejsespecialist (EWS) eller international svejsespecialist (IWS)

IWI-B: Personer uden teknisk/håndværksmæssig uddannelse inden for metalindustrien, og uden uddannelse som europæisk svejsepraktiker (EWP) eller international svejsepraktiker (IWP).

Indhold

 • Terminologi anvendt i forbindelse med svejste konstruktioner.
 • Svejsetekniske grundbegreber (lysbuen, strømkilde m.m.)
 • Svejsning og svejsemetoder (gas-, elektrode-, TIG-, MIG/MAG-, rørtråd- og pulversvejsning, modstandssvejsning og andre svejsemetoder)
 • Pålægssvejsning, automat og robotsvejsning, plastsvejsning og samtlige keramikker
 • Hård- og blødlodning
 • Termisk skæring
 • Specielle oxy-/acetylenprocesser
 • Stålfremstilling
 • Materialeprøvning
 • Ståltyper, struktur, ståls egenskaber
 • Aluminium, nikkel, støbejern og andre metaller
 • Korrosion og revnefænomener
 • Varmebehandling
 • Beskyttelseslag
 • Svejsning af forskelligartede materialer
 • Metallografisk undersøgelse
 • Grundlæggende styrkelære, design
 • Introduktion til brudmekanik
 • Svejsefejls betydning
 • Design af statisk og dynamisk belastede konstruktioner
 • Fremstilling af trykbeholdere
 • Kvalitetssikring af svejste konstruktioner
 • Kvalitetsstyring af fremstillingen (certificering af svejsere, svejseprocedurer)
 • Krympning og deformation
 • Miljø og sikkerhed
 • Måleudstyr og målemetoder
 • Layout og svejseværktøj
 • Reparationssvejsning
 • Fitness for purpose.

Ved behandling af de nævnte emner vil der være henvisninger til og gennemgang af relevante nationale og internationale standarder. Udkomne EN- og PrEN-standarder anvendes, hvor det er relevant.

Udbytte

Deltagerne får et teoretisk grundlag for at kunne deltage på kurset Svejseinspektør - Svejseinspektion NDT (IWI-S).

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkning vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

10 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk