Et kursus for alle der har brug for et grundlæggende kendskab til svejsemetoder, Materialer og deres svejsebarhed, samt kvalitetsstyring iht. svejsearbejde. Kurset giver adgang til gennemførelse af svejseinspektør uddannelsen IWI.

Vi tilbyder uddannelsen på niveau S, som er det mellemste niveau. Uddannelsen findes også på niveau B (Basic) og C (Comprehensive).

Deltagere

Adgangskrav
IWI-C: Personer med en videregående uddannelse på bachelorniveau.

IWI-S: Personer med en teknisk/håndværksmæssig uddannelse.

IWI-B: Personer uden teknisk/håndværksmæssig uddannelse.

Hvis du allerede er uddannet IWS (International eller (EWS Europæisk) Svejsespecialist) kan du få merit for dette modul og starte direkte på modul 2.

Indhold

 • Terminologi anvendt i forbindelse med svejste konstruktioner.
 • Svejsetekniske grundbegreber (lysbuen, strømkilde m.m.)
 • Svejsning og svejsemetoder (gas-, elektrode-, TIG-, MIG/MAG-, rørtråd- og pulversvejsning, modstandssvejsning og andre svejsemetoder)
 • Pålægssvejsning, automat og robotsvejsning, plastsvejsning og samtlige keramikker
 • Hård- og blødlodning
 • Termisk skæring
 • Specielle oxy-/acetylenprocesser
 • Stålfremstilling
 • Materialeprøvning
 • Ståltyper, struktur, ståls egenskaber
 • Aluminium, nikkel, støbejern og andre metaller
 • Korrosion og revnefænomener
 • Varmebehandling
 • Beskyttelseslag
 • Svejsning af forskelligartede materialer
 • Metallografisk undersøgelse
 • Grundlæggende styrkelære, design
 • Introduktion til brudmekanik
 • Svejsefejls betydning
 • Design af statisk og dynamisk belastede konstruktioner
 • Fremstilling af trykbeholdere
 • Kvalitetssikring af svejste konstruktioner
 • Kvalitetsstyring af fremstillingen (certificering af svejsere, svejseprocedurer)
 • Krympning og deformation
 • Miljø og sikkerhed
 • Måleudstyr og målemetoder
 • Layout og svejseværktøj
 • Reparationssvejsning
 • Fitness for purpose.

Ved behandling af de nævnte emner vil der være henvisninger til og gennemgang af relevante nationale og internationale standarder. 

Udbytte

Deltagerne får et teoretisk grundlag for at kunne deltage på kursets modul 2 - Svejseinspektion og NDT.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

10 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk