Ren luft og reduktion af emissioner

Ren luft er et globalt fokuspunkt i den globale sundhedsdagsorden. FORCE Technology arbejder for at understøtte industri, myndigheder og samfund i at måle, dokumentere og nedbringe sundheds- og klimabelastende emissioner til luften.

NA Image

Dokumentation af klimaudledninger, erstatning med grønne alternativer og CO2-fangst

I 2020 vedtog regeringen den danske klimalov, der skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, så Danmark bliver klimaneutralt i 2050. I den grønne omstilling sigter teknologiudviklingen på at reducere CO2-emissioner, dels gennem udvikling af nye, grønne og CO2-neutrale brændsler til erstatning af fossile brændsler og dels gennem metoder til CO2-fangst, også kaldet carbon capture.

Mange af de nye grønne teknologier vil medføre reduktion af ikke blot CO2, men også mange andre forureningsparametre, som traditionelt har været forbundet med forbrænding af fossile brændsler. I kapløbet om at nå klimamålene er det imidlertid vigtigt, at vi ikke udvikler og implementerer teknologier, der i værste fald kan medføre emissioner af nye sundheds- eller miljøskadelige stoffer.

 
NA Image

Korrekt måling og dokumentation som forudsætninger for reduktion af emissioner

I FORCE Technology anser vi ren luft som menneskeligt grundbehov og reduktion af emissioner til luften som et centralt element i vores bidrag til den grønne omstilling og en højere levestandard.

Vi arbejder løbende med at gøre metoder til måling af emissioner, partikler og gasser mere præcise og nøjagtige. De er nemlig forudsætningen for valg af reduktionsmetode og for korrekt dokumentation af reduktionseffekter.

Derfor anvender vi vores uvildighed, brede udvalg af udviklings- og testfaciliteter samt kernekompetencer inden for måling, reduktion og dokumentation af luftemissioner til at understøtte industri, forskningsinstitutioner og myndigheder med at udvikle og forfine nye, grønne teknologier og metoder som fx grønne brændsler og carbon capture-processer. 

 

Måling, adgang til udviklings- og testfaciliteter samt forskning og udvikling inden for luftteknologi

For at understøtte danske virksomheder med reduktion af emissioner sikrer vi:
NA Image

Måling, dokumentation og rådgivning

Vi sikrer større viden og bedre beslutningsgrundlag for de virksomheder, kommuner, myndigheder og borgere, der vil reducere luftemissioner. Det gør vi gennem måling, dokumentation og rådgivning inden for emissioner til luften.
NA Image

Adgang til udviklings- og testmiljøer

Vi sikrer virksomheder bedre og hurtigere adgang til udviklings- og testmiljøer samt uvildig rådgivning om luft, lugt, partikler og gasser samt en lang række luftteknologier.
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling

Vi udvikler og deler ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og skaber mere bæredygtige miljøer og lokalsamfund. Det gør vi bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter.
NA Image
Emissioner i den grønne omstilling
 
NA Image
Carbon capture processer
 
Frantz Bræstrup

For mere information, kontakt

Frantz Bræstrup

Specialist

T: +45 42 62 76 46