Hjælp i alle udviklingsfaser for optiske systemer og fotonikprodukter. 

Center for Anvendt Fotonik (CAF) har en lang og bred erfaring med udvikling af fotonik produkter, suppleret med en stor portefølje af udstyr til karakterisering, test og fejlsøgning.

Optisk førstehjælp til fotonikprodukter

Udvikling og produktion af fotonikprodukter vil uundgåeligt møde problemer i processen. I Center for Anvendt Fotonik kan du få assistance til at identificere årsagen og udarbejde løsningsforslag.

Du kan få rådgivning, hjælp og sparring i forhold til at løse konkrete udfordringer med dit produkt, eller du kan få undersøgt dit produkt på centerets store portefølje af udstyr til karakterisering, test og fejlsøgning af fotonikprodukter.

Optisk starthjælp med fotonik indhold

Center for Anvendt Fotoniks (CAF) brede og lange erfaring kan lette opstart af nye udviklinger med fotonik indhold.

I Centeret kan vi hjælpe med at vurdere og anvise løsningsforslag, identificere og minimere risici, og - om nødvendigt - tilbyde målrettede kompetenceløft.

Optisk starthjælp er et godt værktøj til at:

  • Få fagligt overblik
  • Identificere og reducere risici
  • Reducere udviklingstid, herunder tilføre ressourcer fra CAF
  • Identificere behov for kompetencer

Det er vigtigt i udviklingsfaser, at du som producent har fokus på betydningen af et godt udgangsdesign. Det gælder både ved produktudvikling og demonstratorer til ’proof of concept’. Udgangsdesign er også relevant, hvis I skal udarbejde forskningsansøgninger og i den efterfølgende forskningsindsats.

Kontakt os for hjælp eller læs mere om fotonik og lys.

Udvalgte cases

Danfoss Drives A/S: Lysleder til display

På en håndbetjeningsenhed ønskede Danfoss Drives af belyse tre status felter jævnt op. Udfordringen lå i det kompakte design. FORCE Technology designede og optimerede en sprøjtestøbt acryl lysleder tilpasset den anvendte LED. Optimeringen blev udført med 5 mio stråler på en 3D CAD model af lyslederen. Resultatet blev en markant forbedret udlysning af statusfeltet.

Fairwood Innovation/Amfitech A/S. Blindspot Illuminator

Blindspot illuminator, udviklet af det danske firma Amfitech ApS for Fairwood Innovation, er en løsning mod højresvingsulykker.
Blindspot benytter meget kraftigt LED lys. Systemet aktiveres når lastbilens eller bussens afviserblinklys aktiveres. Systemet oplyser et felt på vejen til højre for førerhuset og viser cyklister og fodgængere det område hvor chaufføren ikke kan se dem. Systemet er udstyret med sensorer der måler omgivelsernes lys og LED lysets styrke tilpasses automatisk.

FORCE Technology har simuleret Blindspot Illuminator systemet for at sikre at personer der ved et uheld kommer til at se ind i lyset ikke skader øjnene og at systemet opfylder internationale krav til øjensikkerhed.