Højtrykskalibrering af gasmålere foregår på verdens største lukkede kalibreringsloop. Her bliver gasmålere kalibreret året rundt og ved stabilt flow, tryk og temperatur.

Højtrykskalibrering af gasmålere når nye højder i FORCE Technology

Højtrykskalibrering af gasmålere hos FORCE Technology sikrer dig korrekt måling og afregning af gasflow. Som kunde kan du have tillid til, at en gasmåler, der er kalibreret på vores højtryksanlæg, har minimal kalibreringsusikkerhed. 

Højtrykskalibrering af gasmålere bliver gennemført på vores nye højtryksfacilitet. Faciliteten er opbygget som en lukket loop med et lavt tryktab og er den eneste af sin slags i verden. Facilitetens design muliggør, at dine gasmålere kan kalibreres ved maksimalt flow og maksimalt tryk året rundt og uafhængigt af sæson. 

Vi kalibrerer ved stabilt flow, tryk og temperatur, og vi kan kalibrere alle målertyper i trykområdet fra 3 bar til 65 bar. Højtrykskalibreringsfaciliteten omfatter: 

 • En 12” (300 mm) højtryksloop til kalibrering af gasmålere
 • Et 4” Piston prover system for etablering af sporbarhed til SI enheden ”meter”
 • En 24” (600 mm) højtryksloop til kalibrering af gasmålere 

Højtrykskalibrering af gasmålere tilpasset kundens behov

Højtrykskalibrering af gasmålere i FORCE Technology bliver i så høj grad, det er muligt, tilpasset dine behov. Vi tilbyder: 

 • Stor fleksibilitet i forhold til tidspunkt for kalibrering
 • Kalibrering på alle tidspunkter af døgnet, inkl. weekend og nat efter aftale
 • Kalibrering på aftalte tidspunkter med besøgsmulighed og kalibrering i slots uden kundebesøg
 • Visitors room på højtrykskanlægget, hvor du kan overvære kalibrering af dine målere live eller via remote adgang og kamera. 

Som kunde i FORCE Technology er du sikret høj kvalitet i kalibreringsopgaver gennem vores stab af medarbejdere med en bred ekspertviden og mangeårig erfaring. Din kalibrering bliver håndteret af specialister, der vedligeholder deres viden om kalibrering og gasmålere. 

Endvidere er vores services inden for højtrykskalibrering af gasmålere karakteriseret ved, at vi: 

 • Arbejder på primærniveau
 • Genererer sporbarhed, og vi er med i European Harmonised Natural Gas Cubic Meter (EUREGA)
 • Tilbyder kalibrering til den rigtige pris
 • Færdiggør opgaven - selv hvis der skulle opstå komplikationer 
 • Kalibrerer året rundt uafhængigt af sæson
 • Udfører hurtige målerskift uafhængigt af målere og målerstørrelse. 
Dermed er du som kunde sikret høj kvalitet, hurtig ekspedition og service til den rigtige pris. 

Bestilling af højtrykskalibrering af gasmålere 

Ønsker du at vide mere om højtrykskalibrering af gasmålere eller besøge vores faciliteter, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også hente flere tekniske informationer om højtrykskalibreringsfaciliteten. 

Har du allerede en aftale om højtrykskalibrering af dine gasmålere, beder vi dig sende udstyret til vores faciliteter på adressen: 

FORCE Technology 
Navervej 1 
DK – 6600 Vejen Danmark

FAQ