Anvender du måleinstrumenter til afregning, skal instrumenterne være verificerede inden for gældende tidsrum, ved ændringer eller ved brud på plomberingen.

Verifikation af måleinstrumenter er lovpligtigt

Anvender du målere eller måleudstyr som f.eks. vægte og lodder til køb, salg eller anden form for afregning mellem dig og din kunde, skal måleinstrumentet være verificeret. Du er som ejer af instrumentet selv ansvarlig for, at instrumentet bliver verificeret.

Ved verifikation bliver du sikret, at dine måleinstrumenter overholder de gældende krav til fejl- og måletolerancer. Når dit måleinstrument er verificeret, kan det lovmæssigt bruges til afregning, og både du og din kunde kan være sikre på, at afregningen er baseret på korrekte målinger.

Du skal både sikre, at der er foretaget førstegangsverifikation ved ibrugtagning af måleinstrumentet, og at der efterfølgende udføres planmæssig re-verifikation. Afhængigt af type måleinstrument er der forskellige krav til, hvor ofte du skal foretage re-verifikation.

Desuden skal dit instrument re-verificeres:

 • hvis plomberingen brydes
 • ved konstruktionsændringer
 • hvis det ikke længere overholder brugstolerancerne.

Verifikation af måleinstrumenter i FORCE Technology

I FORCE Technology kan du få gennemført akkrediteret verifikation af:

 • Benzin- og dieselmålere
 • Oliemålere
 • Mælke-, vin- og ølmålere
 • Målere til andre væsketyper end vand
 • Lodder og vægte
 • Vandmålere
 • Fjernvarmemålere
 • Gasmålere
 • Flerdimensionale instrumenter

Verifikation af måleinstrumenter og relaterede services i FORCE Technology kan i de fleste tilfælde tilpasses dine behov. Afhængigt af type måleinstrumentet, gennemfører vi både verifikation på egne faciliteter og verifikation on site på jeres lokationer, f.eks. på tankstationer, cryogene tankbiler, off-shore installationer, faste on-shore anlæg og mobile anlæg.

Du kan som kunde i FORCE Technology få gavn af vores brede ekspertise inden for verifikation og kalibrering af måleinstrumenter.  Din verifikation bliver håndteret af specialister, som besidder en bred ekspertviden og har mangeårig erfaring inden for verifikation og kalibrering af måleinstrumenter.

Førstegangsverifikation / Produktverifikation

I forbindelse med førstegangsverifikation/produktverifikation af MID-godkendte måleinstrumenter, samarbejder Force Technology med Force Certification. Force Certification er et uafhængigt Notificeret Organ (Notified Body), som er notificeret til at foretage MID certificering, herunder produktverifikation af måleinstrumenter inden disse tages i brug.

Kontakt os for at høre mere om verifikation af målere og måleudstyr eller for at bestille en verifikation.