Vi sikrer dig den nødvendige viden om dine materialer i stål og andre metaller, så du er sikker på, at de anvendte materialer i dine komponenter og maskiner lever op til kravene. 

For fabrikanter af komponenter og maskiner i stål og andre metaller er det afgørende at kende materialets sammensætning, så du kan være sikker på, at det lever op til de krævede specifikationer.

Lever metallegeringens sammensætning ikke op til kravene, kan det medføre tilbagetrækning af komponenter og maskiner, skader og andre problemstillinger eller i værste fald ulykker. 

Bestemmelse af metallet sikrer kvaliteten af dine maskiner og komponenter

Vi tilbyder analyse og bestemmelse af materialer anvendt i komponenter og maskiner som oftest ved destruktive tests med henblik på at sikre kvaliteten af dit produkt, så du er sikker på, at det er den rigtige materialesammensætning

Vores eksperter i materialesammensætning og kemisk analyse har stor erfaring og en høj kvalificeret baggrundsviden, der sikrer, at vi tager de nødvendige og rigtige prøver, så du sparer både tid og penge i forbindelse med perse problemstillinger.

Vi anvender blandt andet følgende metoder:   

  • OES-analyse: optisk emissions spektrometri materialeanalyse er en hurtig og sikker metode til at bestemme legeringselementer og urenheder i metallegeringer. 
  • XRF-analyse: røntgenanalyse til at bestemme materialesammensætning i alle former for faste metaller og til at bestemme metaller i flydende prøver f.eks. maling eller olie.
  • SEM-EDX-analyse: Er særlig fordelagtig ved små prøver. SEM-EDX-analysen suppleres typisk med fotodokumentation af den undersøgte materialedel og anvendes særdeles meget i forbindelse med specialanalyser f.eks. havariundersøgelser.
  • Vådkemiske analyser: Anvendes ofte kun som en ekstra mulighed, selvom det i princippet er disse, der formelt er de korrekte analysemetoder. Man kan derfor ty til disse, hvis andet ikke er at foretrække. Vådkemiske analyser anvendes til alle typer metaller og kan kalibreres med rene metaller eller opløsninger heraf og kan anvendes til alle prøvetyper og -størrelser.

Helhedsløsning gør det nemt og hurtigt for dig

Vi har meget kort leveringstid på mange af vores analyser og kan ofte give dig svar samme dag, som vi modtager prøven. 

Derudover har vores analysemedarbejdere et tæt samarbejde med vores metallurgimedarbejdere, så vi kan tilbyde helhedsløsninger ved forskellige problemstillinger, som både gør det nemt og hurtigt for dig.

Inhouse analyseudstyr 

Udstyret i vores analyselaboratorier giver adgang til de nødvendige effektive analyseformer for metalundersøgelser, hvilket er veldokumenteret over en længere årrække.

Udstyret betjenes af kvalificerede og erfarne operatører med stor ekspertise inden for hvert analyseområde. Derved kan vi sammensætte den optimale analysepakke, hvor du får en samlet rapport og hurtig svartid.      

Vil du vide mere om rustfrit stål og korrosion? Se vores webinar