Akkrediteret test og hjælp til CE-registrering af medicinske mundbind jf. gældende standard EN 14683 for medicinsk udstyr til producenter, importører og forhandlere.

Medicinske mundbind er også kendt som kirurgiske mundbind, engangsmundbind eller operationsmundbind. Ønsker du at markedsføre og sælge medicinske mundbind i EU, herunder på det danske marked, skal de CE-mærkes og registreres. 

Akkrediteret test inden CE-mærkning

Vi tilbyder akkrediteret test af medicinske mundbind i samarbejde med vores europæiske partner. Derved kan du sikre den nødvendige dokumentation således, at du kan få CE-mærket dit produkt.

Det betyder, at du overfor kunder og myndigheder kan dokumentere, at dit produkt lever op til kravene i gældende standard EN 14683, og derved kan komme igennem tolden ved import og lovligt sælges. 

Medicinske mundbind inddeles afhængig af filtreringsevne i type I, type II eller type IIR, ligesom der findes sterile eller ikke-sterile mundbind. Vi tilbyder akkrediteret test jf. EN 14683 af alle typer af mundbind, så du sikrer at de lever op til kravene. 

Vi tilbyder desuden akkrediteret test af filtrerende ansigtsmasker og community face covering.

PPE test-overblik

Sådan får du CE-mærket dine mundbind

Som forhandler af mundbind, er du ansvarlig for at sikre, at det produkt, som du sælger i Danmark, er CE-mærket og at korrekt dokumentation mv. medfølger.

For medicinsk udstyr, er det fabrikanten, der er ansvarlig for at produktet lever op til kravene i standarden og at det derved kan CE-mærkes. Ved mundbind står fabrikanten selv for processen omkring CE-mærkningen, men skal til enhver tid kunne forelægge myndighederne dokumentation for produktet overholder lovgivningen. Dette kan gøres ved at forevise en akkrediteret testrapport.

Læs mere om hvordan du får CE-mærket din mundbind, og hvad du skal være særlig opmærksom på i vores guide: CE-mærkning af medicinske mundbind

Akkrediteret testlaboratorium

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK (65 og 8) til test af personlige værnemidler. I samarbejde med en europæisk partner, tilbyder vi akkrediteret test af medicinske mundbind. 

Kontakt os hvis du har brug for yderligere information eller vil have dit produkt testet. 

Services relateret til COVID-19

Test og godkendelse af værnemidler og medicinsk udstyr for producenter, importører og forhandlere.