Akkrediteret test og certificering af filtrerende ansigtsmasker jf. gældende standarder, herunder EN 149, for personlige værnemidler til producenter, importører og forhandlere. 

Ønsker du at markedsføre og sælge ansigtsmasker i EU, herunder på det danske marked, skal de CE-mærkes. Derved kan du dokumentere, at ansigtsmasken lever op til kravene for sikkerhed i gældende standarder, herunder EN 149 for personlige værnemidler.

Udover filtrerende ansigtsmasker, som inddeles i FFP1, FFP2 og FFP3, findes en række andre typer ansigtsmasker fx i silikone, med eller uden udskiftelige filtre mv. 

Vi tilbyder akkrediteret test og certificering af følgende produkter: 

  • Filtrerende ansigtsmaske – omfatter FFP1, FFP2, FFP3 (EN 149)
  • Silikonemasker (EN 1827
  • Filtre til ansigtsmasker (EN 143
  • Halvmasker (EN 140

Vi tilbyder desuden akkrediteret test af medicinske mundbind og community face covering.

Sådan får du CE-mærket dine ansigtsmasker

For at få CE-mærket en filtrerende ansigtsmaske, skal fabrikanten udarbejde den nødvendige tekniske dokumentation for det pågældende produkt – se beskrivelse i værnemiddelforordningens bilag. 

Det stiller krav om akkrediteret test af produktet således, at produktets kvalitet og sikkerhed følger kravene i standarden. Det er derfor vigtigt at vælge et akkrediteret laboratorium, så du er sikker på at den udstedte dokumentation kan bruges i certificeringsprocessen.

Derefter skal der foretages en overensstemmelsesvurdering af et bemyndiget organ (notified body), som fx FORCE Certification. Hvis denne godkendes, udsteder det bemyndigede organ et CE-mærke, hvorefter produktet kan markedsføres på det europæiske marked.

Hvilket ansvar har du som fabrikant, importør eller forhandler af ansigtsmasker?

Importerer du ansigtsmasker fra en fabrikant udenfor EU, som ikke har fået produktet CE-mærket hos et bemyndiget organ i EU, er du som importør ansvarlig for at få dette gjort. 

Dette gælder uanset om du sælger produktet videre til en forhandler eller om du selv er forhandler. Derved bliver du registreret som værende fabrikant af produktet, og du er dermed ansvarlig for produktet og den vedlagte dokumentation. 

Sådan sikrer du kvaliteten af dine ansigtsmasker 

Er du ved at etablere en helt ny produktion af personlige værnemidler, eller har du været nødt til at erstatte materialer eller råvarer grundet leverandørproblemer?

Vi kan hjælpe dig videre og tilbyder bl.a. følgende tre niveauer i forhold til test og godkendelse: 

  • En tidlig screening – vi undersøger produktet eller materialet og vurderer om der er grund til at fortsætte produktudviklingen.
  • For producenter der står med et færdigt produkt og som har brug for en hurtig godkendelse til brug under COVID-19, tilbyder vi en simplificeret test og en midlertidig godkendelse.  
  • For fuld test med testrapport og godkendelse klar til at blive certificeret og derved også til brug efter COVID-19.

Vi tilbyder desuden at gennemgå den medfølgende dokumentation fra fabrikanten ift. kravene i den europæiske standard og troværdighed, ligesom vi tilbyder stikprøvekontrol af importerede produkter.  

PPE test-overblik

Akkrediteret testlaboratorium for personlige værnemidler

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK (65 og 8) til test af personlige værnemilder, herunder ansigtsmasker.

Akkrediteret test kan danne grundlag for en EF Typeafprøvning (CE-mærkning) af produktet hos en Notified Body (bemyndiget organ), som f.eks.  FORCE Certification, som er udpeget Notified Body på området for personlige værnemidler (PPE).

Et Notified Body er en organisation udpeget af myndighederne til at vurdere om visse produkter er i overensstemmelse med kravene i standarden inden de må markedsføres i EU.

 

Kontakt os hvis du har brug for yderligere information eller vil have dit produkt testet. 

Services relateret til COVID-19

Test og godkendelse af værnemidler og medicinsk udstyr for producenter, importører og forhandlere.