Sådan designer du IT- og AV-udstyr, der skal bruges udendørs, op imod sikkerhedskravene i henhold til EN/IEC62368-1.

Af Ken Dybdahl, senior specialist

På et eller andet tidspunkt har du sikkert købt et apparat til udendørs brug, som hen ad vejen viste sig at blive utæt og gå i stykker. Du kan sikkert også huske, hvem producenter var og går i al fremtid i en stor bue uden om produkter fra denne fabrikant på grund af dine dårlige erfaringer. Som fabrikant vil du for alt i verden undgå denne situation. Denne artikel hjælper dig til at forstå, hvorledes du kan designe og teste produkter til udendørs brug. Artiklen henvender sig primært til producenter af IT- og AV-udstyr, men alle fabrikanter af udstyr til udendørs brug kan få værdifuld information her.

Hvilke standarder gælder for mit produkt?

Med den nye udgave af sikkerhedsstandarden for audio-/video-, informations- og kommunikationsteknologiudstyr EN62368-1, som udkom i marts 2020, er det blevet lettere at vælge den rigtige standard for IT- og AV-produkter beregnet til markedsføring i EU.

Udstyr til udendørs brug

Der er stor forskel på at designe produkter til udendørs brug i forhold til indendørs brug. Udendørs miljø udsætter produktet for store belastninger, som er vidt forskellige afhængigt af, hvor i verden produktet skal benyttes. Er du producent af IT- eller AV-udstyr og bruger du allerede IEC62368-1 som sikkerhedsstandard, vil du i standardens Anneks Y finde de ekstra krav, som opgraderer udstyret fra indendørs til udendørs brug.

Hvad gør udendørs brug så meget anderledes end indendørs brug?

Miljøpåvirkningen udendørs afhænger jo selvsagt af, hvor på jordkloden udstyret tænkes opstillet. Man bør starte med at liste, hvilke lande produktet skal sælges i og derudfra bestemme, hvilke vejrforhold, der gør sig gældende i hvert land. Følgende fænomener skal tages i betragtning:

 • Nedbør
  Regn, slud, sne eller hagl
 • Temperatur
  Frost om vinteren og varme om sommeren
 • Solstråling
  Indhold af UV-lys i sollys påvirker plastmaterialer
 • Olie, salt og syrepåvirkning
  Korrosionsbeskyttelse af metaller i kapsling
 • Planter
  Udefrakommende planter kan finde vej ind gennem revner og sprækker, fx i forbindelse med ventilationsriste o.l.

Skal man tage højde for klimaforandringer?

Hvis udstyret skal placeres i åbent landskab, kan det være en god ide at inddrage ændringer i det fremtidige klima. Her tænkes særligt på øget forekomst af skybrud, storme og ekstrem varme i lange perioder.  Derudover stiger hyppigheden af lynnedslag også i visse regioner, hvilket kan have særdeles stor indflydelse på elektriske kredsløb. Informationer om klimaforandringer er i visse tilfælde offentligt tilgængelige. Til eksempel har DMI opbygget et klimaatlas med prognoser for vejrændringer i løbet af det 21. århundrede.

Hvorledes kan man begrænse miljøpåvirkningen på udendørs udstyr?

Det er muligt at tage visse forholdsregler for at begrænse miljøpåvirkningen, fx ved at beskrive specielle installationskrav i installationsmanualen. Eksempler på krav til beskyttelse af udstyr mod forskellige vejrfænomener:

 • Regn, sne, hagl
  Installation af udstyr under halvtag, udhæng eller på en væg i læsiden
 • Sol (varme)
  Design med køleanordning, fx via ventilation eller via varmeveksler for outdoor enclosure, hvor høj tæthed påkræves.
 • Frost (kulde)
  Installation af varmeanordning, fx via varmelegemer. Man kan i visse tilfælde udnytte spildvarmen fra elektriske kredsløb til at skabe tilstrækkelig opvarmning.
 • Sand og støv
  Kombinationen af vind og sand eller støv.  Sand og støv kan under tiden finde vej ind gennem selv de fineste revner og sprækker. Installationen kan foreskrive anvendelse af filtre og passende intervaller for vedligehold af filtrene.
 • Lynnedslag
  I nærheden af lynafleder eller nær høje bygninger. Indbygning af lynbeskyttelseskredsløb i forsynings- og kommunikationsledninger.

Hvordan opnår man overensstemmelse til Anneks Y?

Anneks Y i IEC62368-1 standarden indeholder rigtigt mange krav og har en forholdsvis kompleks beskrivelse, og det kan være svært at finde ud af, hvad der skal til, for at ens produkt er i overensstemmelse med standarden.

Der kan ofte spares tid og ressourcer i produktudviklingsforløbet ved at hente hjælp og vejledning hos eksterne fageksperter, som hurtigt kan hjælpe med at identificere krav og relevante standarder, og som kan opstille et fuldt testprogram til IEC62368-1 inkl. Anneks Y.

Hos FORCE Technology hjælper vi mange virksomheder igennem Anneks Y- både med at skabe overblik, vejlede og gennemføre relevante tests. Det er vores oplevelse, at mange virksomheder har vanskeligt ved at skabe det nødvendige overblik over Anneks Y, og hvad det konkret betyder for deres produkt - ikke mindst fordi der er mange referencer væk fra selve standardens tekst til andre standarder og målemetoder.

 

Artiklen har været bragt i Elektronik & Data, juni 2020