Hvordan designer du IT- og AV-udstyr, der skal bruges udendørs, så det overholder kravene i sikkerheds-standarden EN/IEC 62368-1?

Af Ken Dybdahl

Du har sikkert oplevet at købe et apparat til udendørs brug, som senere viste sig at blive utæt og gå i stykker. Du kan sikkert også huske, hvem producenten var og går i al fremtid i en stor bue uden om den virksomheds produkter.

Som producent vil du for alt i verden undgå den situation. Denne artikel hjælper dig til at forstå, hvordan du kan designe og teste produkter til udendørs brug. Alle producenter af udstyr til udendørs brug kan få værdifuld information i artiklen, men den henvender sig primært til producenter af IT- og AV-udstyr.

Hvilke standarder gælder for mit produkt?

Den seneste udgave af sikkerhedsstandarden for audio-/video-, informations- og kommunikationsteknologiudstyr EN 62368-1, der udkom i marts 2020, har gjort det lettere at vælge den rigtige standard for IT- og AV-produkter, som er beregnet til markedsføring i EU.

Udstyr til udendørs brug

Der er stor forskel på at designe produkter til udendørs og indendørs brug. Udendørs miljø udsætter produktet for store belastninger, som kan være vidt forskellige, og som afhængiger af, hvor i verden produktet skal benyttes.

Er du producent af IT- eller AV-udstyr, og bruger du allerede IEC 62368-1 som sikkerhedsstandard, finder du i sikkerhedstandardens Anneks Y de ekstra krav, som opgraderer udstyret fra indendørs til udendørs brug.

Hvad gør udendørs brug så forskellig fra indendørs brug?

Miljøpåvirkningen udendørs afhænger først og fremmest af, hvor i verden udstyret skal stilles op. Man bør derfor starte med at liste, hvilke lande produktet skal sælges i og fastslå, hvilke vejrforhold der gør sig gældende i hvert land. Følgende fænomener skal tages i betragtning:

 • Nedbør
  Regn, slud, sne eller hagl
 • Temperatur
  Frost om vinteren og varme om sommeren
 • Solstråling
  Indhold af UV-lys i sollys påvirker plastmaterialer
 • Olie, salt og syrepåvirkning
  Korrosionsbeskyttelse af metaller i kapsling
 • Planter
  Udefrakommende planter kan finde vej ind gennem revner og sprækker, fx i forbindelse med ventilationsriste o.l.

Skal man tage højde for klimaforandringer?

Hvis udstyret skal placeres i åbent landskab, kan det være en god ide at inddrage ændringer i det fremtidige klima. Her tænkes særligt på øget forekomst af skybrud, storme og ekstrem varme i lange perioder. Derudover stiger hyppigheden af lynnedslag også i visse regioner, hvilket kan have særdeles stor indflydelse på elektriske kredsløb.

Informationer om klimaforandringer er i visse tilfælde offentligt tilgængelige. Eksempelvis har DMI opbygget et klimaatlas med prognoser for vejrændringer i det 21. århundrede.

Hvordan kan man begrænse miljøpåvirkningen af udendørs udstyr?

Det er muligt at tage visse forholdsregler for at begrænse miljøpåvirkningen, fx ved at beskrive specielle installationskrav i installationsmanualen. Eksempler på krav til beskyttelse af udstyr mod forskellige vejrfænomener:

 • Regn, sne, hagl
  Installation af udstyr under halvtag, udhæng eller på en væg i læsiden
 • Sol (varme)
  Design med køleanordning, fx via ventilation eller via varmeveksler for outdoor enclosure, hvor høj tæthed påkræves.
 • Frost (kulde)
  Installation af varmeanordning, fx via varmelegemer. Man kan i visse tilfælde udnytte spildvarmen fra elektriske kredsløb til at skabe tilstrækkelig opvarmning.
 • Sand og støv (kombineret med vind)
  Sand og støv kan finde vej ind gennem selv de fineste revner og sprækker. Installationen kan foreskrive anvendelse af filtre og passende intervaller for vedligehold af filtrene.
 • Lynnedslag (i nærheden af lynafleder eller nær høje bygninger)
  Indbygning af lynbeskyttelseskredsløb i forsynings- og kommunikationsledninger.

Hvordan opnår man overensstemmelse med Anneks Y?

Anneks Y i sikkerhedsstandarden IEC 62368-1 indeholder mange krav, som er beskrevet forholdsvist komplekst. Det kan derfor være svært at finde ud af, hvad der skal til, for at ens produkt stemmer overens med standarden.

Virksomheder kan ofte spare tid og ressourcer i produktudviklingsforløbet ved at hente hjælp og vejledning hos eksterne fageksperter, som hurtigt kan hjælpe med at identificere krav og relevante standarder, og som kan opstille et fuldt testprogram til IEC 62368-1 inkl. Anneks Y.

FORCE Technology hjælper mange virksomheder igennem Anneks Y - både med at skabe overblik, vejlede og gennemføre relevante tests.

Vi oplever, at mange virksomheder har svært ved at skabe det nødvendige overblik over Anneks Y, og hvad det konkret betyder for deres produkt. Det skyldes ikke mindst, at der er mange referencer væk fra selve standardens tekst til andre standarder og målemetoder.