Lever virksomheden op til sine målsætninger? Er der overensstemmelse mellem det, man vil og det, man gør? Er virksomheden på rette spor – eller kører det af sporet? Hvad kan gøres bedre?

De spørgsmål ønsker ledelsen i en enhver virksomhed at kende svarene på, og de svar kan auditering være med til at give som et dialogbaseret, objektivt og troværdigt ledelsesværktøj.

Auditprocessen giver ledelsen en status på virksomheden – hvad rigets tilstand er. Auditor går på tværs i de siloer, der kan være i en virksomhed, og konstaterer, hvordan samspillet er mellem enhederne, f.eks. salg, indkøb og produktion. Om de definerede processer fungerer, om der er afvigelser, og om de kan blive mere effektive, forklarer Jens Ulrik Hansen, chefkonsulent i Audit og Forretningsudvikling hos FORCE Technology.

Teamleder for audit-teamet

En lead auditor fungerer som teamleder for et audit-team, når der gennemføres audit. Det er lead auditor, som planlægger og uddelegerer opgaverne før audit, og det er lead auditor, som gennemgår og godkender auditorernes rapporter, siger Jens Ulrik Hansen og fortsætter: Lead auditor er med til at sikre, at ledelsessystemet understøtter ledelsen i at nå sine mål. At ledelsens værktøj til at nå målene er i orden.

Udbyttet af et audit afhænger helt af lead auditoren. Lead auditoren fører an, når ledelsen vil have svar på, om virksomheden lever op til målsætningerne. Det er både som teamleder for audit-teamet og bindeled til ledelsen.

Fremlægger resultater for ledelsen

Det ligger nærmest i titlen, at lead auditor har en særlig rolle i forhold til virksomhedens ledelse. Når ledelsen bliver auditeret – f.eks. sammenhængen mellem ledelsessystemet og organisationens mission, vision og strategi – er det lead auditor, der udfører audit.

Men lead auditor har også en anden vigtig funktion – han eller hun er bindeled mellem ledelsen og audit-teamet, når der planlægges og udføres audit. Og ikke mindst er det lead auditor, som fremlægger resultaterne af audit for ledelsen, siger Jens Ulrik Hansen og understreger: – Udbyttet af audit afhænger helt af, hvor dygtig lead auditor er.

Lead auditor-kurser

Vi tilbyder modulopbyggede lead auditor-kurser i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø