Kurset har til formål at give deltagerne overblik over og større indsigt i driften af affaldsenergianlæg

Drift af affaldsenergianlæg - Niveau 1

Simulatorbaseret træning i drift af affaldsenergianlæg
Kurset afholdes i Kgs. Lyngby, men kan også afholdes på andre lokationer efter aftale.
Kurset varer fire (4) dage.

Deltagere

Teknikere på affaldsenergianlæg.

Forudsætninger for deltagelse

Kurset er rettet mod teknikere på affaldsenergianlæg, der har behov for at få et bedre overblik over og større indsigt i driften på et overordnet plan.

Deltagere skal have mindst ét års erfaring med teknisk drift af affaldsenergianlæg.

Målsætning

  • At fremme forståelsen for, hvordan affaldets egenskaber påvirker driften og de enkelte anlægsdele
  • At give overblik over udviklingen og betydningen af driftsforstyrrelser igennem hele anlægget
  • At fremme forståelsen for de miljømæssige konsekvenser af uhensigtsmæssig drift og driftsforstyrrelser
  • At fremme forståelsen for de økonomiske konsekvenser af uhensigtsmæssig drift og driftsforstyrrelser
  • At fremme forståelsen for betydningen af samarbejde og kommunikation.

Indhold

Kurset bygger på træning med FORCE Technologys simulator til affaldsenergianlæg kombineret med teori.

Deltagerne vil i grupper af to gennemføre 9-11 driftsforløb med stigende sværhedsgrad. Hver gruppe arbejder med sin egen udgave af simulatoren. Løsningen af hver opgave tilpasses til kursisternes individuelle faglige niveau (lavt, mellem eller højt).

Simulatoren vil dokumentere hvert driftsforløb og rapportere vigtige resultater som energiproduktion, miljøforhold, økonomi, etc., som deltagerne gennem dialog og samtale vil diskutere.

Teoretiske emner på et overordnet niveau vil blive præsenteret i relation til simuleringsforløbene.

Kurset starter kl. 8:00 hver dag. De tre første kursusdage slutter kl. 16:00; herefter er der de to første dage tilbud om tekniske/sociale arrangementer for deltagerne, der om mandagen afsluttes med fælles middag kl. ca. 18. Sidste kursusdag slutter kl. ca. 15:30.

Udtalelse

I/S Vestforbrænding

”For I/S Vestforbrænding har det været en stor succes også at sende vores vedligeholdelsesfolk på FORCE Technologys kursus, selvom kursets målgruppe oprindeligt er driftspersonale.

Kursets simuleringsøvelser og erfaringsudvekslingen med de kursister, som arbejder i driften, giver vores vedligeholdelsesfolk forståelse for driftens arbejde. På den anden side ved vedligeholdsfolkene bedre end driften, hvordan anlægget er opbygget, og kan bidrage med den viden i kursusforløbet.

Det er mit indtryk, at driften har mindst lige så stort udbytte af at være sammen med personale, der ved, HVORFOR anlægget virker – og hvornår forkert drift betyder havari.

Kurset medvirker også til, at vores medarbejdere i vedligehold og drift får et fælles sprog. Vi regner derfor med at sende alle relevante personer i vedligehold på kurset.”

John K. Olsen, Vedligeholdelseschef

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk.

Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da kursussekretæren