Vi tilbyder rådgivning inden for drift og regulering samt teknologi- og produktudvikling til forbrændingsanlæg, som sikrer dit anlæg optimal drift og energiudnyttelse.  

Stigende fokus på energiudnyttelse og strengere miljøkrav

Den politiske dagsorden er både nationalt og internationalt præget af begrænsede ressourcer, tilvejebringelse af brændsel, forbehandling/sortering, højere effektivitet og strengere miljøkrav.

For forbrændingsanlæggene betyder det, udover en forventning om stadig større energiudnyttelse af forbrændingen, også stadig strengere miljøkrav til anlæggene. Sortering og genanvendelse er kommet højt på på EU’s dagsorden med revisionerne af affaldsdirektivet (Waste Framework Directive) og er desuden et område, der får stadig større opmærksomhed fra forbrugerne. 

Det er derfor i endnu højere grad et spørgsmål om at tilpasse anlæggene til ændringer i brændsels-/affaldssammensætningen ved driftsoptimering og reguleringen af anlægget. Derved sikrer du så stor energiudnyttelse som muligt, men også at miljøkravene til udledninger til miljøet overholdes og minimeres.

Vores serviceydelser til forbrændingsanlæg

Vi tilbyder en række rådgivningsydelser og produkter til optimering af drift og regulering af forbrændingsanlæg: 
 • Udvikling af træningssimulatorer
  Skræddersyede træningssimulatorer, som simulerer drift på et konkret anlæg eller med et konkret styringssystem. Det giver dine medarbejdere mulighed for at træne drift under forskellige forudsætninger og derved effektivisere driften
 • Træning af driftsoperatører
  Vi giver dine driftsoperatører bedre kompetencer og sikrer optimeret drift. Vi tilbyder også kurset Drift af forbrændingsanlæg, hvor vores generelle simulator til affaldsforbrænding er helt central
 • Rådgivning til teknologi- og produktudvikling
  Rådgivning og test i forbindelse med nyudvikling eller optimering af eksisterende produkter og teknologier til forbrændingsanlæg f.eks. kedeldesign. Vi sikrer, at du vælger den mest kosteffektive løsning til optimering af driften. 
 • GrateVision® kamerateknologi
  Egenudviklet kamerasystem og online billedanalyse, der kan tilpasses og monteres på alle ristefyrede forbrændingsanlæg (biomasse eller affald), enten alene eller sammen med vores kontrolkoncept og give vigtig information om anlæggets drift og ydeevne. Du får mulighed for at styre forbrændingen mere præcist og derved optimere anlæggets performance
 • Korrosionsrådgivning
  Egenudviklet korrosionssonde, som sikrer dig et grundigt overblik over omfanget af korrosion på dit forbrændingsanlæg. Derudover kan vi forudsige den fremtidige korrosionsudvikling på anlægget, så du kan reagere på eventuel korrosion inden det bliver ødelæggende
 • Optimering af forbrændings- og strømningsforhold i fyrrum og kedler
 • Troubleshooting 
 • Vurdering af brændsler og restprodukter
 • Partnerskab inden for teknologi- og produktudvikling til forbrændingsanlæg.
  Vi tilbyder partnerskab om udvikling af teknologi og produkter inden for forbrænding og kan bidrage med vores årelange viden om alle faser fra idéudvikling til færdigt produkt/teknologi. 

Vores kompetencer inden for forbrændingsanlæg

FORCE Technology har mange års erfaring inden for forbrændingsanlæg, hvor vi både fungerer som rådgivere for og i partnerskaber med danske virksomheder og energi- og miljømyndigheder. Den seneste know-how inden for området er essentielt i vores arbejde, og det sikrer vi ved at samarbejde tæt med danske og internationale virksomheder, netværk, offentlige myndigheder og udviklingsprojekter. Du vil derfor have direkte adgang til detaljeret og opdateret viden om forbrændingsteknik, sensorer, materialevidenskab, korrosion mv.