Bedre udnyttelse af IoT og fotonik- og sensorteknologi baner vejen for twin transition

Hvis vi i Danmark ønsker at bidrage til den grønne omstilling gennem digitalisering, skal vi blive bedre til at omsætte innovation og forskning til kommercielle succeser. FORCE Technology vil understøtte virksomhedernes udvikling og høst af potentialerne i nye digitale nøgleteknologier.

NA Image

Twin transition afhænger af evnen til at omsætte innovation til kommercielle succeser

Det kræver en stærk innovationsevne og en optimal udnyttelse af ny teknologi, hvis det danske erhvervsliv skal lykkes med twin transition, dvs. at gennemføre digitalisering og grøn omstilling på samme tid. Men internationale evalueringer viser, at Danmark scorer lavt på den kommercielle værdiskabelse af forskningsinvesteringer. Og det er særligt konvertering af forskning og ny teknologi til kommerciel succes, der halter.

Kort sagt skal danske virksomheder være bedre til at høste de vækstmuligheder, som digitale teknologier skaber. For derved kan virksomhederne ikke blot sikre egen produktivitet og konkurrenceevne, men også bane vejen for en bæredygtig model for grøn omstilling. Klimapartnerskaberne og før dem vækstteams peger nemlig alle på, at digitale nøgleteknologier som IoT, fotonik- og sensorteknologi samt anden ny, digital teknologi kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling.

 

 
NA Image

Fra ide til anvendelse og til kommerciel succes

Analyser viser, at især SMV’er og start-ups ikke høster teknologiernes forretningsmæssige muligheder. I FORCE Technology arbejder vi derfor på at sikre, at flere danske virksomheder, og især SMV’er, succesfuldt implementerer digitale løsninger baseret på de nye teknologiske muligheder som IoT, fotonik, sensorer og big data. Dette med særligt fokus på at understøtte grøn omstilling - enten via direkte udvikling af grønne løsninger eller via ressourceoptimering og effektivisering af fremstillings- og servicebrancherne.

Dertil arbejder vi på at styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og danske virksomheder for at sikre, at ny forskning inden for nøgleteknologier som fotonik og avancerede sensorer omsættes til anvendelsesorienterede løsninger i erhvervslivet. Vi ved nemlig, at kommercialisering og skalering inden for deep-tech og herunder særligt nøgleteknologier er en central forudsætning for ’the twin transition’.
 

Optimal udnyttelse af de nye nøgleteknologier

For at sikre adgang til nyeste specialistviden og kernekompetencer giver vi adgang til:
NA Image

Internet of Things

IoT skaber digitale produkter, der er grundlaget for nye services og nye processer, der kan optimere virksomheden mod øget bæredygtighed og effektivitet.
IoT
NA Image

Fotonik

Fotonik som grundlæggende teknologi i fremtidens innovative løsninger.
NA Image

Sensorteknologi

Avanceret sensorteknologi skaber de data, der skal danne grobund for øget bæredygtighed og effektivitet.
Brian Lohse

For mere information, kontakt

Brian Lohse

Manager

T: +45 42 62 72 49