Mindre støj og bedre lyd

Støj og lyd er afgørende for vores livskvalitet og sundhed. Derfor arbejder vi i FORCE Technology for at udvikle ny viden og teknologiske løsninger, der reducerer støjgener og fremmer lydkvalitet.

NA Image

Støj forårsager helbredsproblemer

Støj er af WHO udpeget som en af de miljøbelastninger, der er årsag til næstflest helbredsproblemer i form af nedsat livskvalitet, sygdom og for tidlig død. Over 700.000 danske boliger er belastet af trafikstøj, og mange generes desuden af støj fra industri, på arbejdspladser, i klasselokaler og i børnehaver eller oplever nabostøj fra tilstødende bebyggelse og støj fra nærliggende bygge- og anlægsarbejde.
 
NA Image

Livskvalitet kan afhænge af gode lydforhold

Samtidig er mange millioner menneskers livskvalitet betinget af gode lydforhold fx via velfungerende høreapparater, effektive høreværn og hearables. Man kan altså konkludere, at støj og lyd er afgørende faktorer for vores sundhed, idet de påvirker både livskvalitet, trivsel og helbred.

Derfor understøtter vi i FORCE Technology det stigende behov for gode og sunde lydforhold. Med udgangspunkt i vores uvildighed og høje faglighed er vi med til at udvikle bæredygtige og digitale løsninger, der sikrer bedre lydkvalitet og færre støjgener, hvor mennesker bor, arbejder og færdes.
 

Mere viden, korrekt dokumentation og stærke test- og udviklingsmiljøer

For at begrænse de skadelige effekter af støj og fremme livskvaliteten arbejder vi i FORCE Technology på

NA Image

Måling, dokumentation og rådgivning

Sikre større viden og bedre beslutningsgrundlag for de virksomheder, kommuner, myndigheder og borgere, der vil reducere støjgener. Det gør vi gennem måling, dokumentation og rådgivning om støj og akustik
NA Image

Adgang til udviklings- og testmiljøer

Sikre virksomheder bedre og hurtigere adgang til udviklings- og testmiljøer, uvildig rådgivning om støjreducerende produkter som byggematerialer og høreværn samt lydforbedrende produkter som høreapparater, hearables og højttalere
NA Image

Udvikling og videndeling

Udvikle og dele ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og skaber mere bæredygtige miljøer og lokalsamfund. Det gør vi bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter
Jens Oddershede

For mere information, kontakt

Jens Oddershede

Senior specialist

T: +45 43 25 01 45