En sikrere og mere bæredygtig verden gennem teknologi.

FORCE Technology stræber efter at skabe positive teknologiske forandringer og gøre samfundet mere sikkert og mere bæredygtigt. Men når vi løser et problem ved hjælp af teknologi, må vi ikke skabe nye problemer. Derfor er vi bæredygtige i alt, hvad vi gør - både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Gennem vores bidrag til teknologisk udvikling gør vi en positiv forskel for mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. At bidrage til FN's mål for bæredygtig udvikling er derfor en naturlig forlængelse af det arbejde, vi allerede udfører.

Hvordan FORCE Technology er forpligtet til at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling

Vi støtter bæredygtighedsdagsordenen bredt.

Det gør vi internt, når vi f.eks. stiller el-ladestationer til rådighed for medarbejderne, reducerer kødforbruget i kantinen og generelt begrænser vores ressourceforbrug så meget som muligt. Og det gør vi eksternt, når vi hjælper vores kunder gennem teknologiske transformationer i en mere bæredygtig, effektiv og sikker retning.

Verden står over for en række alvorlige udfordringer - klimaforandringer, sundhedskriser og digitale trusler, for at nævne nogle få. Målene for bæredygtig udvikling er løsningen. Og vi forpligter os til at oversætte målene til handlinger.

FNs verdensmål