Vi tager kvalitet og sikkerhed alvorligt. Derfor stiller vi høje krav om en stærk sikkerhedskultur og krav til vores medarbejders uafhængighed og integritet.

Kvalitet

I FORCE Technology arbejder vi efter ét fælles kvalitetssystem, der beskriver de daglige forretningsgange, og vi er ISO 9001-certificeret.

Kvalitetsledelse, miljøledelse etc. er integrerede delsystemer i det overordnede ledelsessystem.

Der er ejerskab til kvalitetssystemet i selve organisationen, hvor de enkelte fageksperter har ansvaret for deres område. Vores svenske og norske datterselskaber arbejder efter samme ledelsessystem, der er tilpasset deres tekniske aktiviteter og nationale regler.

Vores kvalitetssystem har som mål, at vi:
  • udvikler fleksible løsninger, der kan understøtte vores kunders specifikke behov
  • har et tæt samarbejde med kunder og andre interessenter 
  • er bredt anerkendt som et troværdigt serviceinstitut med høj integritet 
  • løbende udvikler og forbedrer vore ydelser og kvalitetssystem, så vi bedst opfylder markedets behov.
Vi arbejder på at nå vores mål ved at:
  • vi etablerer og vedligeholder både et højt vidensniveau og praktiske færdigheder på vores forretningsområder
  • vi overvåger og måler kundetilfredsheden regelmæssigt og reagerer prompte alt efter resultatet 
  • vi sørger for, at vores overordnede kvalitetspolitik og -procedurer er kendte og implementerede
  • vi bliver akkrediteret eller certificeret til standarder som ISO 9001, ISO 17025 og ISO 17020, hvor det er krævet eller relevant
  • vores medarbejdere kender til både de overordnede kvalitetsdokumenter og til kvalitetsdokumenterne for det aktuelle forretningsområde.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

FORCE Technology prioriterer et godt arbejdsmiljø og stiller høje krav til vores medarbejdere om at bidrage til en sikker og ulykkesfri arbejdskultur. Derfor er vores arbejdsmiljøorganisation bredt forankret, så vi nemt kan dele vores viden og erfaringer på tværs i arbejdsmiljøorganisationen og i virksomheden.

Samarbejde med kunderne

Vi har et tæt samarbejde med vores store kunder. Her indgår vores medarbejdere på lige fod med kundens medarbejdere i uddannelse og træning. Sammen med kunden identificerer vi systematisk farer og risici i arbejdsmiljøet. Vi afholder fælles sikkerhedsmøder, og vi udarbejder sikkerhedsplaner for risikofyldte opgaver. Sammen arbejder vi for at nå målet om nul ulykker.

Sikkerhed hos kunden, i laboratoriet og på værkstedet

I det daglige arbejde følger vi nøje sikkerheden - både på vores kundeopgaver, i vores egne laboratorier og på vores egne værksteder. Som servicevirksomhed kommer vi på en lang række forskellige arbejdspladser, vi ikke kender på forhånd. Vores sikkerhedsarbejde er derfor kendetegnet ved, at vi har erfaringen til at håndtere mange forskellige typer risici.

Vi laver periodiske tilsyn

Vi gennemfører periodiske tilsyn af FORCE Technologys opgaver – både på vores egne faciliteter og hos vores kunder. Resultaterne herfra bruger vi til at lære af og til at fastholde de bedste indsatser for arbejdsmiljøet.