Vi vil med vores ligestillingsplan identificere, måle og løse de skævheder, der måtte udspringe af køn.

Vores ligestillingsplan er vedtaget af FORCE Technologys direktion den 15. maj 2022 og ligger i forlængelse af vores Strategi 2024 og vores underskrift på DI's Gender diversity pledge i 2021.

Som GTS-institut har vi en særlig rolle i samfundet – og derfor også særlige forpligtelser og ansvar. Vi skal være til gavn, og gennem vores bidrag til den teknologiske udvikling er vi med til at gøre en konkret positiv forskel for mennesker, virksomheder og samfundet som helhed.

Derfor er bæredygtighed et nøglebegreb for os, og at være en bæredygtig virksomhed handler også om ligestilling mellem kønnene. På den baggrund har vi udarbejdet en plan, som beskriver vores ambition og mål for arbejdet med at sikre ligestilling mellem kønnene, og hvordan vi vil indfri målene.