FORCE Technology fortsætter som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luft frem til 2025. Opgaven består bl.a. i at rådgive og vejlede virksomheder og myndigheder i at regulere og måle luftforurening.

26. marts 2021

Formålet med Referencelaboratoriet for luft er at udvikle og formidle viden om målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg. Dermed er der hjælp at hente for både industrien, der skal overholde gældende retningslinjer for at begrænse luftforureningen, og for myndighederne, som skal håndhæve lovgivningen gennem miljøtilsyn.

”Det er en glædelig nyhed, at vi endnu engang er udpeget til at være Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, i folkemunde kaldet Ref-Lab", udtaler Ole Tvede Larsen, Forretningschef for Clean Air Technologies hos FORCE Technology. 

”Der ligger en stor anerkendelse i at være udpeget til denne funktion, og det er tydeligt, at både industrien og myndighederne benytter denne funktion, hvilket bl.a. ses i antallet af besvarelser som Ref-Lab leverer hvert år. Vi er stolte over at bringe vores dygtige specialister og fageksperter på luftemissionsområdet i spil og derigennem understøtte dansk industri”, fortsætter han.

Referencelaboratorium har enestående mulighed for at samle viden fra ind- og udland

Opgaverne, som FORCE Technology skal varetage i kraft af at være Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luft, spænder vidt. Vi skal bl.a.:

  • sikre høj kvalitet i prøveudtagnings- og analysemetoder
  • tilbyde præstationsprøvninger for danske emissionslaboratorier
  • rådgive og formidle viden til emissionslaboratorier, virksomheder, myndigheder og Miljøstyrelsen om prøveudtagnings- og analysemetoder samt regulering af luftforurening
  • udgive NYT fra REF-LAB og afholde workshop for danske emissionslaboratorier
  • deltage aktivt i standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

Desuden fungerer Referencelaboratoriet også som rådgiver for Miljøstyrelsen, fx i forbindelse med bekendtgørelser og revision af Luft- og Lugtvejledningerne.

”Med den brede palette af opgaver, som FORCE Technology og Ref-Lab løser, kommer vi i kontakt med både danske og udenlandske kunder (både industrier og myndigheder), hvilket giver Ref-Lab en enestående mulighed for at indsamle viden fra hele Europa til gavn og glæde for de danske myndigheder, emissionslaboratorier og virksomheder”, slutter Ole Tvede Larsen.