Hygiejnisk design og produktsikkerhed til fødevare-, biotek- og pharmabranchen, incl. EHEDG-akkrediteret testlaboratorium

Center for Hygiejnisk Design

Center for Hygiejnisk Design (CHD) er en viden- og serviceleverandør, som giver virksomheder adgang til den nyeste viden indenfor hygiejnisk design og produktsikkerhed. Centeret har sin basis i fødevarebranchen. Den opbyggede viden vil også have stor værdi for brancher som biotek og pharma. Centerets mål er at fremme hygiejnisk design, rengørlighed og levetid af procesudstyr og således nedbringe levetidsomkostninger for produktionsudstyret.

I CHD indgår et EHEDG-akkrediteret testlaboratorium - det eneste i Danmark. Centret leverer tillige kundetilpasset valideringsservices af hygiejnisk performance, rengørlighed, monitering af CIP-rengøring og viden om fødevarekontaktmaterialer (FKM). Centret indgår i udviklings – og forskningsprojekter, som understøtter virksomhedernes fødevaresikkerhed og understøtter opdatering af vidensopbygningen.

Hvilke kompetencer kan du få adgang til?

I Center for Hygiejnisk Design tilbyder vi:
 • EHEDG-certificering af procesudstyr 
 • Kundetilpassede test til validering af rengørlighed
 • Optimering af lukkede processystemer fx med anvendelse af CFD
 • Rådgivning i forbindelse med kravsspecifikation og optimale projektforløb
 • Monitering og optimering af CIP-rengøring
 • Viden om dokumentering og sammensætning af fødevarekontaktmaterialer
 • Kurser inden for hygiejnisk design, fødevaresikkerhed og fødevarekontaktmaterialer

ER DET RELEVANT FOR DIN VIRKSOMHED?

Center for Hygiejnisk Design henvender sig til danske virksomheder inden for en lang række sektorer: 

 • Udstyr: optimering af rengørelighed af komponenter, test af rengørelighed og EHEDG-certificering, rådgivning i design fasen fx med CFD-beregninger.
 • Fødevarer og biotek: Identifikation af nødvendige krav til hygiejnisk design, validering af rengøring, optimering af hygiejnisk drift og vedligehold samt vurdering af produktsikkerhed
 • Pharma: Udnyttelse af hygiejnisk design til sikring af optimale aseptiske processer, validering af rengøring, optimering af hygiejnisk drift og vedligehold, validering af processer
 • Systemleverandører og rådgivere: Optimering af projektforløb med fokus på validering af hygiejnisk design. 
 

Stor samlet videnbase i hygiejnisk design og procesteknologi

Danmark har et højt niveau inden for fødevaresikkerhed. Det bevirker at både fødevare- og udstyrsproducenter til stadighed stiller højere og højere krav til, at produktionsudstyr kan rengøres hurtigt og effektivt og har en god hygiejnisk levetid. For at fastholde denne position er det afgørende, at viden samles og formidles til de relevante industrier.

Fødevareproducenter har stor bevågenhed på fødevaresikkerhed og specielt på dokumentation af produktionsprocesser og fødevarekontaktmaterialer. Dette fokus forstærkes af, at de store detailkæder løbende kræver mere og mere viden om fremstillingsprocesser.

I EU arbejder EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) løbende på at forbedre guidelines til industrien i samarbejde med detailhandlen, fødevare- og udstyrsproducenter således, at fremtidens standard for produktion, logistik og anden produkthåndtering optimeres med hensyn til hygiejne. Det samme gør sig gældende i USA og resten af verden. Derfor er det afgørende med en stærk videnbase, som løbende opdateres bl.a. ved initiering af og deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter.

Der er tillige stigende interesse for at fødevare- og pharma-branchen lærer af hinanden og udnytter hinandens styrker. Således er pharma-branchen stærke på produktionsprocesser og procedurer samt dokumentation, mens fødevarebranchen er stærke på hygiejnisk design og rengørlighed. Det anvendte procesudstyr er ofte bygget af de samme komponenter

Der er store fordele ved en samkøring af behov og krav, da målet i sidste ende er det samme - nemlig høj forbrugerbeskyttelse.

CHD er denne samlede videnbase og modtager gerne input til nye områder vi bør prioritere.

Hvordan får du adgang til den nyeste viden om hygiejnisk design?

Kontakt os for at høre om dine muligheder, eller skriv dig op til vores infomail, hvor vi løbende holder dig opdateret og du bl.a. vil modtage invitationer til arrangementer.