Forskningsinstitutioner og danske virksomheder skal sikre, at forskning for fotonik og sensorteknologi omsættes til kommercielle succeser for dansk erhvervsliv og bidrager til ”the twin transition”.

Hør Martin Krogstrup Nielsen fortælle om projektet "Fremtidens nøgleteknologier: Avancerede sensorteknologisystemer og fotonik".

Danmarks konkurrenceevne afhænger af evnen til at omsætte forskning til kommercielle succeser

Det danske erhvervslivs produktivitet og konkurrenceevne drives især af investeringer i forskning og udvikling (FoU) og ny teknologi. Internationale evalueringer viser dog, at Danmark scorer lavt på den kommercielle værdiskabelse af forskningsinvesteringer. Herunder er det særligt SMV’ers innovationsevne og investering i FoU, samarbejde mellem virksomheder og universiteter og antallet af nye start-ups, der er en udfordring for Danmarks fremtidige evne til at omsætte forskning og teknologi til kommerciel succes.

Særligt vanskeligt er det for start-ups baseret på grønne og avancerede teknologier, da vejen til kommerciel succes er længere, mere kompleks og kapitalkrævende. Men kommercialisering og skalering inden for deep-tech og herunder særligt nøgleteknologier er afgørende, hvis Danmark skal lykkes med ’the twin transition’, dvs. at gennemføre digitalisering og grøn omstilling på samme tid.

I projektet ”Fremtidens nøgleteknologier: Avancerede sensorteknologisystemer og fotonik” vil vi bidrage til, at Danmark forbliver en ledende vidennation og en digital og grøn frontløber, og at vi får et optimalt afkast af den forskning, der drives på danske forskningsinstitutioner. Dette skal ske ved at understøtte innovation og kommercialisering af forskningsresultater inden for nøgleteknologierne fotonik og avancerede sensorsystemer.

Øget samarbejde, mere innovation og flere deep-tech start-ups skal bane vejen mod ”the twin transition”

Projektets ambition er at sikre, at Danmark bliver i stand til at imødekomme den grønne omstilling med nødvendige, men nye og ukendte kerneteknologier, ved at blive bedre til at omsætte forskning til anvendelse i små og mellemstore virksomheder og øge disses FoU-indsats. 

Vi vil støtte etablering af flere deep-tech start-ups, der succesfuldt skaleres til større virksomheder i umodne og komplekse markeder. Vi vil fokusere på nøgleteknologierne fotonik og avancerede sensorteknologier, hvor Danmark har et særligt potentiale, men også et særligt efterslæb ift. omsætning af forskningsresultater til nye produkter.

Konkret vil vi:

  • øge samarbejdet mellem universiteter og virksomheder
  • understøtte flere produktinnovationer i SMV’er
  • skabe flere deep-tech start-ups og understøtte opskalering af disse.

Projektet forankres i hhv. Center for Anvendt Fotonik med fokus på at etablere en bedre videnbro mellem danske virksomheder og førende danske forskningsmiljøer inden for fotonik og Center for Avancerede Sensorteknologier, med fokus på at modne og sensorteknologiske forskningsresultater og sikre, at de kommer i anvendelse i de danske virksomheder.

Digitalisering og grøn omstilling af det danske samfund

Stor målgruppe for kerneteknologierne fotonik og sensorteknologi

Målgruppen for vidensformidling er hele værdikæden af virksomheder, der udvikler og anvender fotonik- og sensorteknologier, samt aftagere, videnmiljøer og investorer, herunder: 

  • high-tech virksomheder, såvel de etablerede som high-tech start-ups, som udvikler sensorer og fotonikbaserede systemer 
  • SMV’er, der anvender teknologierne i deres produkter og/eller produktion, såvel de etablerede og start-ups inden for transport og produktion, grøn omstiling, fødevareproduktion, sundhed og medico.

Videnmiljøer, der skaber videnbroer til virksomheder og start-ups, herunder de nationale klynger, forskningscentre inden for sensorteknologier og fotonik, tech-trans enheder ved universiteterne og inkubatorer og investorer inden for deep-tech start-ups.