Nyt kompetencecenter inden for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed skal understøtte life science-, biotek- og fødevareindustrierne i den grønne omstilling.

Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med højt niveau af sikkerhed og hygiejne

Virksomheder inden for de danske styrkepositioner life science og fødevarer er underlagt høje krav om metoder og standarder for sikkerhed i såvel produktionsmiljøer som i værdikæden af leverandører. De stærkt regulerede industrier udfordres yderligere af, at de skal omstille sig til en grønnere og mere bæredygtig fremtid ved bl.a. at minimere ressource- og energiforbruget, dog uden derved at gå på kompromis med produktsikkerhed og hygiejne.

For fødevareindustrien er høj fødevaresikkerhed og veterinær sundhed forudsætninger for succes nationalt og internationalt. Bæredygtig fødevareproduktion er den ekstra dimension, som skal sikre danske fødevarer en international fordel. Men udfordringen er at opnå den bæredygtige fødevareproduktion med energi- og ressourcebesparelser og samtidig opretholde et højt niveau af hygiejne og produktsikkerhed.

For life science- og biotekindustrien er det en udfordring at implementere nye energibesparende teknologier og processer med henblik på CO2-reduktion i et set-up, der er gennemreguleret, komplekst og administrativt tungt, og hvor forbrugernes sundhed og sikkerhed fortsat er den højeste prioritet.

I projektet ”Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed” vil vi understøtte life science- og fødevareindustrierne med at forene grøn omstilling med et fortsat højt niveau af hygiejne og produktsikkerhed.

Kompetencecenter skal understøtte bæredygtig produktion i hele værdikæden

Projektets ambition er at etablere et tværfagligt kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed, hvor virksomheder i hele værdikæden i fødevare- og pharmasektoren kan få hjælp til at opretholde et højt niveau af hygiejne, sundhed og produktsikkerhed i forbindelse med omstilling til en mere bæredygtig produktion.

Kompetencecenteret vil udvikle teknologiske services og nye ressourcebesparende løsninger, som virksomhederne kan implementere og samtidigt opretholde et højt niveau af sundhed og hygiejne. Det vil ske ved at afprøve nye materialer, undersøge og afprøve optimeringer i rengøringsprocessen i hygiejnisk kritiske miljøer og anvende løsninger baseret på Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens (AI) til at optimere hygiejne og sundhed i husdyrbesætninger og i produktionsmiljøet. 

Vi vil bidrage til at udvikle sunde, sikre og bæredygtige løsninger på:

  • husdyrområdet, for at opnå et mindre medicinforbrug, øget dyrevelfærd, produktivitet og deraf bæredygtighed
  • fødevare- og pharmaområdet og i storkøkkener i sundhedssektoren ved at opnå besparelser på vand, kemikalier, energi ved optimering af rengøringsprocessen og på produktionsudstyr via design og optimering af materialer og overflader med henblik på lang levetid.
fødevarer pharma sundhedssektor

Life science- og fødevareindustrien samt sundhedssektoren får gavn af kompetencecenteret

Projektets aftagere er hovedsageligt husdyrproducenter, fødevare- og pharma-industrien samt sundhedssektoren.

Fødevareområdet omfatter hele forsynings- og værdikæden fra jord til bord med særlig fokus på husdyrområdet, såsom fjerkræ- og svinefarme samt fremstillingsindustrien med en bred vifte af fødevareproducenter.

Dertil vil kompetencecenteret komme en sekundær målgruppe til gavn, herunder producenter af produktionsudstyr, producenter af produkter og teknologier til optimering af hygiejne i produktionsprocesser, rådgivere, som bl.a. projekterer nye anlæg, dyrlæger og myndigheder, der regulerer området m.fl.

Kompetencecenteret for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed har oprettet en tværfaglig netværksgruppe til faglige diskussioner og formidling af resultater 2 gange om året.

Regeringens klimapartnerskaber

Udviklingsprojektet understøtter regeringens klimapartnerskaber for ”Life science & biotek” og ”Fødevare- og Landbrugssektoren”.

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål 3 for sundhed og trivsel og mål 2 for ansvarligt forbrug og produktion.

NA Image
Hør Annette Baltzer fortælle om Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed