Fødevarer og hygiejne i den grønne omstilling

Fødevareindustrien skal bidrage til den grønne omstilling uden at gå på kompromis med sikkerheden, hygiejnen eller konkurrenceevnen. Derfor arbejder vi i FORCE Technology med at understøtte hele fødevareindustriens værdikæde med nyeste viden, adgang til testfaciliteter og videnscentre samt rådgivning inden for en lang række ekspertiseområder.

NA Image

Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med højt niveau af sikkerhed og hygiejne i fødevareindustrien

Fødevareindustrien er underlagt høje krav om metoder og standarder for hygiejne og sikkerhed i såvel produktionsmiljøer som i værdikæden af leverandører. Denne industri udfordres yderligere af, at den skal omstille sig til en grønnere og mere bæredygtig fremtid ved bl.a. at minimere ressource- og energiforbruget, dog uden derved at gå på kompromis med fødevaresikkerhed, produktkvalitet og hygiejne.

Som dansk styrkeposition skal fødevareindustrien sikre danske fødevarer en international førerposition – både hvad angår konkurrenceevne og grøn omstilling. Derfor er høj fødevaresikkerhed, produktkvalitet og hygiejne forudsætninger for succes nationalt og internationalt.
 
NA Image

Viden, test og rådgivning, der fremmer fødevareindustriens konkurrenceevne

Gennem uvildighed, mangeårig erfaring og udviklingsprojekter inden for fødevarer og hygiejnisk drift arbejder vi i FORCE Technology med at understøtte hele fødevareindustriens værdikæde med at opretholde et højt niveau af hygiejne, sundhed og produktsikkerhed i forbindelse med omstillingen til en mere bæredygtig produktion.

Vi mener, at adgang til nyeste viden, testfaciliteter og rådgivning bl.a. om risikovurdering kan fremme industriens processer, skabe bedre beslutningsgrundlag og dokumentation, fremme levetid og minimere omkostninger og spild, som i sidste ende styrker hele fødevareindustriens internationale konkurrenceevne.
 

Bred ekspertise inden for fødevarer, hygiejne og produktsikkerhed

For at understøtte dansk fødevareindustri sikrer vi: 
NA Image

EHEDG-certificeret testlaboratorium

Center for Hygiejnisk Design giver adgang til den nyeste viden indenfor hygiejnisk design af procesudstyr, produktsikkerhed og optimalt materialevalg.
NA Image

Services tilpasset fødevareindustrien

Rådgivning og test inden for hygiejniske egenskaber af procesoverflader, fødevaresikkerhed og -kontaktmaterialer, rengøring, rengøringsvalidering og – verificering samt kemiske analyser.
NA Image

Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed

Nyt kompetencecenter inden for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed skal understøtte life science-, biotek- og fødevareindustrierne i den grønne omstilling.
NA Image
Case: Kold College - hvordan kan en digital tvilling og AI facilitere mere intelligent beslutningstagning i en produktion
Annette Baltzer Larsen, Chefkonsulent

For mere information, kontakt

Annette Baltzer Larsen

Senior Consultant

T: +45 22 69 74 33
Alan Friis

For mere information, kontakt

Alan Friis

Senior team leader

T: +45 42 62 70 64