Dansk Audioklub er målrettet virksomheder og personer, som arbejder professionelt med reproduceret lyd, dvs. lyd fra højttalere, hovedtelefoner, høreapparater, telefoner, m.v.

Fokus for Dansk Audioklubs aktiviteter er på bedømmelser af den opfattede lydkarakter (audio perception) og relevante elektro-akustiske målinger, der normalt indgår i udviklingsarbejde og dokumentation.

Klubbens aktiviteter styrker medlemmernes viden om metoder og ’good practices’ indenfor både lyttetest og elektro-akustiske målinger. Atmosfæren på møderne er fortrolig og uformel gennem fælles erfaringsudveksling, fælles projekter efter medlemmernes ønsker, lyttetests og praktiske arrangementer.

Møder

Der afholdes 2 heldagsmøder per år med emner indenfor fx.:

 • Sensoriske evalueringsmetoder
  Præferencetest, attributtest, diskriminationstest, m.v.
 • Testpersoner
  Udvælgelse, træning, monitorering, motivation, bias, m.v.
 • Databehandling
  Praktisk anvendelse af statistik, værktøjer, datakvalitet, tolkning af resultater, m.v.
 • Audio optage- og reproduktionsteknikker
  Påvirkninger i signalkæden, opstillinger, standarder, kunsthovedoptagelser, kalibreringsrutiner, loudness-justering, hovedtelefonkompensering, m.v.
 • Akustiske rum
  Rumakustiske egenskaber, målerum vs. lytterum og deres begrænsninger, dokumentation, akustisk regulering, relevante standarder, m.v.
 • Elektroakustisk relevante målestørrelser
  Målemetoder og -signaler, måleusikkerheder, tolkning og anvendelse af resultater, relevante standarder, m.v.

Læs mere

Læs mere om Dansk Audioklub og bliv medlem