Hvad betyder bevoksning for trafikstøj, og hvor meget skal der til, før det fungerer som støjdæmpning?

Nogle gange kan bevoksning langs vejen give anledning til støjdæmpning. Men der skal mere til, end de fleste tror, for at der er tale om en reel støjdæmpning. Samtidig skal bevoksningen være tæt og forholdsvis høj. I dette eksempel er der antaget et 50 meter bredt skovbælte med 10 meter høje træer placeret 15 meter fra vejkanten.

Før du starter, skal du tage hovedtelefoner på, som er forbundet til computeren. Husk at vælge rigtig kanal til henholdsvis venstre og højre øre.

Du starter ved at trykke på knapperne for at vælge mellem de forskellige muligheder.

Under afspilning kan du skifte frit mellem de forskellige lydfiler. Lydstyrken bør ikke justeres, hvis du i forvejen har indstillet lydstyrkeniveauet.

Vejdirektoratet logo
Auraliseringerne er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet.