Hør hvordan døgnets variation i trafikintensiteten har indflydelse på trafikstøjen.

Trafikstøj opgøres med et decibelniveau (dB) som et gennemsnit over året. Opgørelsen af gennemsnitsstøjen dækker dog over betydelige variationer over døgnet og hen over året. Her kan du høre hvad variationen i trafikken betyder for støjen fra vejen. I dagperioden er trafikintensiteten høj, mens der er mindre trafik i aften- og især natperioden.

Før du starter, skal du tage hovedtelefoner på, som er forbundet til computeren. Husk at vælge rigtig kanal til henholdsvis venstre og højre øre.

Du starter ved at trykke på knapperne for at vælge mellem de forskellige muligheder.

Under afspilning kan du skifte frit mellem de forskellige lydfiler. Lydstyrken bør ikke justeres, hvis du i forvejen har indstillet lydstyrkeniveauet.

Vejdirektoratet logo
Auraliseringerne er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet.