Støj har negative konsekvenser for menneskers sundhed og trivsel og giver anledning til voksende bekymring i samfundet. WHO opfordrer nu i sine guidelines de europæiske politikere til at iværksætte tiltag, der skal reducere støj.

WHO’s anbefalinger til støjregulering

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s har udvgivet anbefalinger til beskyttelse af menneskers sundhed mod udsættelse for støj fra forskellige kilder, bl.a. trafikstøj, vindmøllestøj og fritidsstøj. 

Anbefalingerne tager udgangspunkt i grænseværdier, hvor en overskridelse af de anbefalede gennemsnitlige støjniveauer, Lden, vil have negative helbredsmæssige effekter, som f.eks. høretab og tinnitus, og for Lnight have negative effekter på befolkningens søvn.

I tilfælde af sådanne overskridelser anbefaler WHO politikerne at iværksætte foranstaltninger til at reducere støjeksponeringen for de respektive områder og derved mindske de negative sundhedsvirkninger.

WHO’s guidelines gælder for vejstøj, jernbanestøj, flystøj, vindmøllestøj og fritidsstøj samt anbefalinger til håndtering af støjen.

Her opsummerer vi de vigtigste anbefalinger, og de samlede anbefalinger kan hentes nederst på siden.

Vejstøj

WHO's anbefalinger: 

  • Gennemsnitlig støjeksponering, Lden: < 53 dB
  • Nattestøj, Lnight: < 45 dB

WHO anbefaler at gennemføre infrastrukturændringer for at reducere støjen både ved kilden og på vejen mellem kilden og de berørte borgere.

Det bemærkelsesværdige er, at den anbefalede grænse for vejstøj i WHO's anbefalinger er på 53 dB (Lden). Det er markant lavere end den grænse på 58 dB, som danske myndigheder anvender i dag. Det skyldes, at den nyeste forskning viser, at vejstøj over 53 dB Lden giver øget risiko for en række sygdomme som fx hjerte-karsygdomme, slagtilfælde, diabetes og stress.

Det er også opsigtsvækkende, at den anbefalede grænseværdi for jernbaner “kun” er 1 dB højere end den anbefalede grænseværdi for vejstøj. Der har gennem årtier hersket en forståelse for, at støj fra jernbaner er mindre generende end støj fra veje, og derfor har der typisk været en 5-6 dB højere grænseværdi for jernbaner. Denne såkaldte “rail-bonus” ser således ud til at være tæt ved elimineret med WHO’s anbefalinger.

I Danmark er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi 64 dB for jernbaner og 58 dB for veje.

Læs også: Trafikstøj er farligt for vores helbred - men hvad gør vi ved det?

Jernbanestøj

WHO's anbefalinger: 

  • Gennemsnitlig støjeksponering, Lden: < 54 dB
  • Nattestøj, Lnight: < 44 dB

Der er utilstrækkelige beviser til at anbefale en type indgreb frem for andre.

Flystøj

WHO's anbefalinger: 

  • Gennemsnitlig støjeksponering, Lden: < 45 dB
  • Nattestøj, Lnight: < 40 dB

WHO anbefaler at gennemføre infrastrukturændringer for at reducere støjen.

Vindmøllestøj (betinget)

WHO's anbefalinger: 

  • Gennemsnitlig betinget* støjeksponering, Lden: < 45 dB
  • Nattestøj, Lnight: Der er ingen anbefalinger for vindmøllestøj om natten, da kvaliteten af beviserne af skadelige effekter, er for lav til at kunne konkluderes i en anbefaling

Der er ingen beviser for at foretrække én type indgreb frem for andre.

En betinget anbefaling kræver en politisk beslutningsproces med væsentlig debat og involvering af forskellige interessenter. Der er mindre sikkerhed for anbefalingens effektivitet på grund af lavere kvalitet af beviserne for en nettogevinst. Forskelligt værdigrundlag (fx holdninger) og præferencer hos enkeltpersoner og berørte borgere eller den høje ressourceimplikation af anbefalingen betyder, at der kan være omstændigheder eller indstillinger, hvor den ikke er hensigtsmæssig.

Fritidsstøj (betinget)

Ved fritidsstøj** er der tale om det årlige gennemsnit fra alle fritidsstøjkilder i kombination. Fritidsstøj er i denne sammenhæng alle støjkilder, som folk udsættes for på grund af fritidsaktiviteter, såsom at besøg på natklubber, pubber, i fitnessklasser, ved live sportsbegivenheder, koncerter eller på levende musiksteder og at lytte til høj musik gennem personligt lytteudstyr.

WHO's anbefalinger: 

  • Gennemsnitlig betinget støjeksponering, Laeq, 24 timer: < 70 dB
  • Ved udledning af støjgrænser for andre tidsgennemsnit kan “ligeenergiprincippet” anvendes.

Til eksponering af enkelthændelser og impulsstøj anbefaler WHO betinget at følge eksisterende retningslinjer og lovbestemmelser for at begrænse risikoen for forøgelse af nedsat hørelse fra fritidsstøj hos både børn og voksne.

Efter et forsigtighedsprincip – og for at reducere mulige sundhedsmæssige virkninger – anbefaler WHO kraftigt, at de politiske beslutningstagere træffer foranstaltninger til at forhindre eksponering over de vejledende støjgrænser. Dette er særligt relevant, da et stort antal mennesker kan blive udsat for nedsat hørelse ved brug af personlige lytteapparater.

Der er ikke tilstrækkeligt bevis for at anbefale én type indgreb frem for en anden.

WHO anbefalinger om sundhedsrisici ved udsættelse for støj

Verdenssundhedsorganisationen WHO' anbefalinger er baseret på en voksende forståelse af sundhedsrisici ved udsættelse for støj. Disse skal anbefale forslag til beskyttelse af menneskers sundhed mod udsættelse for miljøstøj fra forskellige kilder: trafikstøj, vindmøllestøj og fritidsstøj. 

Anbefalingerne giver robuste råd om folkesundhed og understøttes af beviser, hvilket er afgørende for at drive politiske tiltag, der beskytter lokalsamfundene mod de negative virkninger af støj. Anbefalingerne udgives af WHO’s regionale kontor i Europa.

Det skal bemærkes, at WHO giver anbefalinger til det gennemsnitlige støjniveau Lden og støjniveauet om natten – Lnight. Sidstnævnte anvendes ikke i Danmark i reguleringen af støj.

Læs mere om akustik, støj og vibrationer.

Download WHO's rapport om de nye guidelines til støj