Design af bæredygtige produkter og produktioner

Skal Danmark være klimaneutral i 2050, er det nødvendigt at udnytte jordens ressourcer bedre end i dag. Det bør blandt andet ske gennem en cirkulær økonomi, hvor materialer og produkter holdes på markedet med den højst mulige værdi længst muligt. Derfor er der brug for at gentænke designet af produkter og produktioner.

NA Image

Designet er afgørende for den grønne omstilling 

Op mod 80 procent af et produkts miljøpåvirkning bestemmes allerede i produktets designfase. Derfor er det essentielt, at bæredygtighed, lang levetid og cirkularitet tænkes ind i produkterne og produktionerne allerede i udviklingen af produktet. Det skal ske både i forhold til design for lang levetid af produkt, materialevalg, komponentsammensætning og en opbygning af produkterne, der giver mulighed for reparation, udskiftning af reservedele og levetidsforlængende aktiviteter. Yderligere, skal cirkularitet tænkes ind i produktionsmetoder og ressourceforbrug i produktionen.
 
NA Image

Bæredygtigt design

Med FORCE Technologys tekniske viden og moderne testfaciliteter, hjælper vi virksomheder med at omstille sig til en cirkulær økonomi i alle faser af produktets livscyklus - og vi starter allerede i designfasen. Baseret på den specifikke virksomhed og produkternes miljøbelastning, bistår FORCE Technology med rådgivning og analyser, der kan forbedre virksomheden og produktets samlede miljøperformance både i designet og i produktionen.
 

Optimering af produktdesign og produktioner  

For bedre udnyttelse af ressourcer i virksomhederne arbejder vi i FORCE Technology med følgende:
NA Image

Bedre produktdesign

Rådgivning om, hvordan produkter kan designes til at optimere brugen af ressourcer og til at passe ind i en cirkulær økonomi. Vi rådgiver også om optimering af produktionen, så den understøtter kundernes grønne omstilling. Dette sker ved brug af analyser, overvågningsmetoder, data og digitale tvillinger.
NA Image

Mere bæredygtige produktioner

Rådgivning om optimering af produktionen, så den understøtter kundernes grønne omstilling. Ved brug af analyser, data & digitale tvillinger og alternative produktionsmetoder som 3D-print og additiv fremstilling hjælper vi med besparelse af vand, materiale, energi, varme og forurening.
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling 

Udvikling og formidling af ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og skaber mere bæredygtige virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter og i samarbejde med både universiteterne og erhvervslivet.
Christine Bang Kragelund

For mere information, kontakt

Christine Bang Kragelund

Business development manager

T: +45 42 62 70 93