Re-manufacturing kan direkte påvirke din virksomheds bundlinje ved at genanvende beskadigede eller slidte dele.

Levetidsforlængelse eller re-manufacturing understøtter den grønne dagsorden. Ved hjælp af intelligente reparations- og re-manufacturingsmetoder kan levetiden for værdifulde komponenter forlænges, hvilket sparer tid, penge og ressourcer. Nøglen er blandt andet avanceret proces- og materialekendskab.

Additive manufacturing og 3D-print i stor skala

Vores faciliteter er bygget på mere end 30 års F&U arbejde inden for laserbehandling, overflader og materialer. Vi har længe været på forkant med anvendt laserbearbejdning og udvider kontinuerligt vores erfaringsfelt, der spænder fra plovskær til nanosatellitter.

Vores mange års arbejde med forskellige komponenter sætter os i stand til at afgøre hvornår og hvor man skal lægge en hård overflade på, bruge termiske barrierer eller blot udskifte slidte områder. Udfordringen ligger i at vide, hvilket materiale man skal anvende, og hvordan man anvender det, og det er her vores mange års erfaring bliver nyttig. Kombineres dette med vores faciliteter har vi et virkeligt stærkt afsæt for at hjælpe med AM- og 3D print-opgaver.

Re-manufacturing til alle størrelser

Vi har faciliteter til storskala 3D-print, der er i stand til at håndtere dele op til 5 m i længden med en bredde på 1 m, og en vægtgrænse på 3 ton. Det gør at vi kan genskabe avancerede komponenter så som motoraksler, tog buggy-pinbolte og endda stempler eller turboladervinger til skibsmotorer.

Men større er ikke altid bedre, og i mindre skala har vi f.eks. arbejdet med refurbishing af ventilhoveder til lastbilmotorer, hvor vi kan optimere ventilen, så den, ved hjælp af et pålagt materiale, er i stand til at forhindre varmeinducerede deformationer.

Vi hjælper dig med at spare penge og tid

Re-manufacturing forbedrer ikke kun din virksomheds grønne profil gennem renovering i stedet for at smide slidte eller beskadigede komponenter ud.

Du sparer også værdifuld tid, da vi typisk er i stand til at genskabe dine komponenter markant hurtigere end produktionstiden for nye komponenter.

Vores teknologi hjælper dig med at forlænge levetiden for komponenter med høj værdi og kan forkorte nedetid, mens du sparer penge, og forbedrer din virksomheds grønne profil.

Procesforløbet for reparation af store metalkomponenter

 problem ikon Opdag problemet og kontakt FORCE Technology
 identificer kompetencer ikon Afkod problemet og find de rette kompetencer til løsning af problemet.
 beslutningsforslag ikon Drøft løsningsforslag og beslut den bedst egnede løsning.
 lasersvejsning ikon  laser cladding ikon  3D print ikon
Svejsning Overfladebehandling 3D-print i metal af komponenten (hel-print eller hybrid fremstilling)
 løsning ikon Indsæt den reparerede/ nye komponent i produktionsudstyret og genoptag produktionen

F-35 - billedet venligst udlånt af Lockheed-Martin

Case

Terma reducerer materiale- og tidsforbrug med 3D-print

Additiv fremstilling reducerer produktionstid og materialeforbrug for F-35-komponent med over 90 %.
SPX FLOW laser cladding

Case

SPX FLOW løser slidproblemer i trykbeholdere

3D laser cladding hjælper med at løse slitageproblemer i procesanlæg til fødevarer.