Aerodynamik

Vindens påvirkning af bygninger, broer, skibe og offshore konstruktioner kan testes i en vindtunnel, så designeren eller arkitekten kan optimere layoutet og derved undgå vindgener.

Club La Santa Pool Area vindtunnel test

Case

Undersøgelse af vindforholdene på Club La Santa

Området ved svømmestadionet på Club La Santa på Lanzarote er ofte præget af kraftig vind. I en vindtunneltest kan vi simulere vindpåvirkningen ved den nuværende indretning af området og undersøge mulige tiltag til at forbedre vindforholdene.