Hydrodynamik

Hydrodynamiske tests i slæbetanken kan skabe en større forståelse for, hvordan skibe og offshore konstruktioner vil opføre sig i strøm og bølger.

Vores ydelser

Ombordsystemer 

/Service

SeaSuite kan give skibsoperatører væsentlige besparelser og operational viden. Det er et fuldt integreret ombordsystem, hvor data genereret i et modul kan anvendes i alle de andre moduler. 

Overtrawling

/Service

Offshore subsea strukturer skal kunne overtrawles, hvis de ikke er afmærket med en bøje eller et fartøj. Test af, om strukturen kan overtrawles, kan give en indikation af de kritiske områder. 

Stillevandstest

/Service

Vi udfører alle former for stillevandstest af skibe og offshore-konstruktioner. En stillevandstest udføres for at forudsige fremdrivningsevnen for et skib i fuld størrelse.

VIM modelforsøg

/Service

Hvirvelinducerede svingninger VIV/VIM) udgør et stort problem for olieindustrien. Modelforsøg spiller en væsentlig rolle for undersøgelse af effekten af VIV/VIM. 

Vurdering af et skibs driftstilstand

/Service

For at sikre, at et skib kan performe i henhold til kontrakten, gennemføres numeriske beregninger og still water tank tests med et fremdrivningssystem svarende til det, der er i det virkelige skib. 

Vurdering af manøvreegenskaber

/Service

Kritiske situationer til søs kræver gode muligheder for manøvrering. Det er derfor af afgørende betydning, at alle skibe har optimale manøvreegenskaber. 

Vurdering af sødygtighed

/Service

Under sejlads bliver mange skibe udsat for hårdt vejr, og sikkerhed og komfort ombord på skibet påvirkes. En potentiel fare ved hårdt vejr, er at lasten kan beskadiges, hvis ikke man sikrer en god sødygtighed.