Hydrodynamik

Hydrodynamiske tests i slæbetanken kan skabe en større forståelse for, hvordan skibe og offshore konstruktioner vil opføre sig i strøm og bølger.

Vores ydelser

Ombordsystemer 

/Service

SeaSuite kan give skibsoperatører væsentlige besparelser og operational viden. Det er et fuldt integreret ombordsystem, hvor data genereret i et modul kan anvendes i alle de andre moduler. 

Overtrawling

/Service

Offshore subsea strukturer skal kunne overtrawles, hvis de ikke er afmærket med en bøje eller et fartøj. Test af, om strukturen kan overtrawles, kan give en indikation af de kritiske områder. 

Stillevandstest

/Service

Vi udfører alle former for stillevandstest af skibe og offshore-konstruktioner. En stillevandstest udføres for at forudsige fremdrivningsevnen for et skib i fuld størrelse.

VIM modelforsøg

/Service

Hvirvelinducerede svingninger VIV/VIM) udgør et stort problem for olieindustrien. Modelforsøg spiller en væsentlig rolle for undersøgelse af effekten af VIV/VIM. 

Vurdering af et skibs driftstilstand

/Service

For at sikre, at et skib kan performe i henhold til kontrakten, gennemføres numeriske beregninger og still water tank tests med et fremdrivningssystem svarende til det, der er i det virkelige skib. 

Vurdering af manøvreegenskaber

/Service

Kritiske situationer til søs kræver gode muligheder for manøvrering. Det er derfor af afgørende betydning, at alle skibe har optimale manøvreegenskaber. 

Vurdering af sødygtighed

/Service

Under sejlads bliver mange skibe udsat for hårdt vejr, og sikkerhed og komfort ombord på skibet påvirkes. En potentiel fare ved hårdt vejr, er at lasten kan beskadiges, hvis ikke man sikrer en god sødygtighed. 

Relateret indhold

Digitale tvillinger – en del af vejen til grønnere sejlads

/Nyhed

Studie af performance data og machine learning skal være med til at forbedre træningen af kaptajner.

Skib, overvågning

Dansk teknologi skal gøre skibsfart autonomt og miljøvenligt

/Nyhed

Fremtiden er intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj.

ShippingLab

/Projekt

Optimering af skibes manøvreringsegenskaber ved hjælp af digitale tvillinger.

Skibsmodeller

Virtuelt hydro- og aerodynamisk laboratorium

/Projekt

Nyt virtuelt laboratorium skal sikre bedre designprocesser.

Sikker og effektiv besejling - Projekt støttet af resultatkontraktmidler fra Styrelsen og Institutioner og Uddannelsesstøtte

Sikker og effektiv besejling

/Projekt

En forbedret hydrodynamisk skibsmodel skal sikre nøjagtig manøvreringssimulering.

The art of lying completely still

Kunsten at ligge helt stille

/Case

For avancerede offshore operationer bliver positionsbevaring mere og mere vigtigt (på engelsk).

specialised offshore support vessel

Support ved høj sø

/Case

Offshore sektoren vækster og grundet dette, er der en øget efterspørgsel for større og mere specialiseret offshore support skibe (på engelsk).

wave making rans cfd

Retrofitting af en ny bulb

/Case

Nutidens skibsejere står overfor udfordringer, som både er lovgivningsmæssige og finansielle. De lovgivningsmæssige anliggende er svære at påvirke, hvor det derimod er muligt at gøre noget ved de finansielle aspekter (på engelsk).

Sealogger seasuite

SeaSuite - ombord systemer

/Case

Den nye SeaSuite pakke til kontrol og optimering af skibes præstation kom på markedet i 2014. SeaSuite gør det nemmere at kapitalisere besparelser grundet den forbedrede brugervenlighed (på engelsk).