Teknologiske services inden for bæredygtigt design af produkter og konvertering til nye materialer skal ruste dansk industri til omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi er en ambitiøs vej mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid

Produkter og materialer skal leve længere, hvis vi skal reducere klimabelastningen og minimere forbruget af ressourcer. Det er et af de grundlæggende principper i den cirkulære økonomi, der står højt på den politiske dagsorden, og som et stigende antal virksomheder ventes at tage til sig.

Omstillingen til cirkulær økonomi er en ambitiøs udfordring, der kræver både tekniske, systemiske, regulatoriske og adfærdsmæssige ændringer, men det er også en unik mulighed for at reducere ressource- og CO2-forbruget og skabe vækst og arbejdspladser. 

I projektet ”Længe leve produkter og materialer” vil vi udvikle teknologiske services inden for bæredygtigt design af produkter, optimering og forlængelse af produkters levetid og inden for konvertering af materialer til nye råvarer via re-/up-cycling. 

Det skal bidrage til, at industrien kan imødekomme fremtidens krav til design af bæredygtige produkter og støtte dansk elektronik- og maskinindustri i en omstillingsproces, der har fokus på at optimere ressourceforbrug og udnytte mulighederne i cirkulære løsninger. 

Værktøjer, processer og metoder inden for produkt- og materialeteknologi skal løfte danske virksomheder

Projektets ambitionen er at udvikle værktøjer, processer og metoder, der kan give virksomheder et signifikant løft i forhold til målsætningen om en cirkulær økonomi og dermed et kvalificeret bidrag til at nå målet om klimaneutralitet i Danmark i 2050.

Vi vil omsætte visioner om cirkulær økonomi til konkrete aktiviteter med fokus på bæredygtigt design af produkter, optimering af produkters levetid i brugsfasen og forbedring af muligheder for at konvertere brugte materialer til nye råvarer via re-/up-cycling. Udvikling, test og demonstration af teknologier og metoder til at opnå dette er en helt central ambition med indsatsområdet.

cirkulær økonomi

Teknologiske services kommer især elektronik- og maskinindustrien til gavn

Potentialet for omlægning til en cirkulær økonomi er generelt stort for industri og samfund, men særligt elektronik- og maskinindustrien er to eksporttunge brancher med stort potentiale for omstilling til cirkulær økonomi. 

De producerer typisk komplekse produkter, der er sammensat af forskellige typer af materialer, herunder materialer af høj værdi, og som udgangspunkt skal de holde længe. Samtidigt er det brancher, der leverer komponenter til de fleste andre danske industrier og derfor har indflydelse på industriens samlede klimaaftryk.

De primære aftagere omfatter derfor virksomheder og værdikæder i elektronikindustrien, inkl. IT og medical devices, og i maskindustrien i Danmark. Særligt fokus ligger på klassiske danske styrkepositioner inden for måle- og styreelektronik samt produkter og udstyr inden for pharma-, biotek & medico-, IT-, grøn energi- & miljøteknologi, avanceret maskinfremstilling og den maritime sektor.