Produktkrav, -test og -prøvning

Produkttest, -prøvning og typegodkendelse sikrer produkters pålidelighed, og at de lever op til gældende standarder og specifikationer.