Produktkrav, -test og -prøvning

Produkt test, -prøvning og typegodkendelse sikrer produkters pålidelighed, og at de lever op til gældende standarder og specifikationer.

Kamstrup måler

Case

Typeprøvning på højeste vidensniveau

Kamstrup har i mange år fået typeprøvet og typegodkendt måleudstyr hos hhv. FORCE Technology og FORCE Certification.
Kalibrering af vandmålere og varmeenergimålere

Facility

Vandlaboratorium til test og typeprøvning af væskeflowmålere

FORCE Technology er førende på markedet inden for test og typeprøvning af vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere, og vores vandlaboratorium har seks prøvestande til test og typeprøvning.