Explicit tillverkar sensorsystem för emissionsmätningar på fartyg, som utvecklats i samarbete med FORCE Technology, och med kalibreringscertifikaten är emissionsmätningssystemet redo att skicka information till myndigheterna.

Sensorsystemen används för att mäta utsläpp från skeppets skorrsten, och mikrosensorerna kan monteras på drönare och helikoptrar så att man kan mäta under en seglats. Därmed kan myndigheterna omgående få kunskap om när gränserna för svavel i bränslet har överskridits.

”Vi har ett behov av att få bekräftat att våra sensorsystem lever upp till de standarder som anges i MARRPOL:s konventioner, och som vi lovar myndigheter att vi uppfyller. Här spelar FORCE Technology en stor roll, eftersom vi får kalibrerat våra sensorer i FORCE Technologys kalibreringslaboratorium”, säger Jon Knudsen, administrativ chef hos Explicit.

”Kalibreringscertifikaten använder vi löpande i licensieringsrundor, och de utgör en viktig faktor för myndigheterna. Det är också helt avgörande för oss att FORCE Technology är med som oberoende tredjepart, så att vi har en trovärdig garant för vår utrustning”, fortsätter Jon Knudsen.

”Vi har genom åren utvecklat ett nära samarbete med FORCE Technology i olika utvecklingsprojekt, och vi sätter ett stort pris på den kvalificerade hjälp vi fått från deras enormt skickliga medarbetare. Det är underbart att GTS-verksamheter (Godkänd Teknologisk Service) kan hjälpa företag komma igång så att projekten blir försäljningsbara”, avslutar Jon Knudsen.