Efter en grundlig kontroll med det mekaniserade inspektionssystemet P-Scan visste Södra Cell att deras anläggning var i gott skick.

På Södra Cell i Mörrum fanns misstanke om ett korrosionsangrepp. Efter en läcka i en av de storamassatornen ökade misstanken om korrosion och det krävde omedelbara åtgärder.

Om korrosionen var så omfattande att det skulle orsaka ytterligare läckage, skulle anläggningen vara tvungen att stängas vid fel tidpunkt, vilket kunde bli dyrbart. Fakta på bordet var nödvändigt så att rätt beslut kunde tas.

Stora dimensioner

"Vår anläggning genomgår rutinmässig service och underhållsåtgärder. Förångningsanläggningen var precis på väg att tas ur produktion i samband med ett planerat underhållsstopp, och en mekaniserad ultraljudsundersökning kunde ge oss uppfattning om omfattningen av eventuell reparation. Vi visste precis vart vi skulle vända oss, eftersom FORCE Technology tidigare visat sin kompetens inom avancerad provning och P-Scan i våra fabriker", säger projektledaren Leif Erlandsson från Södra Cell Mörrum.

En undersökning av industrianläggningen som producerar pappersmassa utvidgades till att omfatta ett 36 meter högt massatorn med en diameter på 12 meter. Förångningsanläggningen var något mindre, 5 meter i diameter och 15 meter hög. 

Mekaniserad ultraljudsundersökning, P-Scan, är ett effektivt sätt att dokumentera tillståndet hos dess produktion.

Lämplig metod

"P-Scan -systemet är väl dokumenterat, erkänt och mycket lämplig för att undersöka stora områden, vilket är anledningen till att vi bara behövde tillbringa ett par dagar på Södra Cell. Anläggningen genomförde ett planerat underhållsstopp, men det var inte nödvändigt för vår skull. Skanningen upptäckte en liten korrosion i systemet, men inte så omfattande att den med måste åtgärdas",.

Planerat underhåll

Mekaniserad ultraljudsundersökning, P-Scan , är ett effektivt sätt att dokumentera tillståndet hos en produktionsanläggning. Vissa kunder har skanningen utförts för att kunna planera sin anläggnings underhåll för att undvika driftstörningar och produktionsstopp.

Minimala reparationer 

"FORCE Technology har utfört en professionell inspektion och efterföljande dokumentation av våra system. Rapporten gav oss en tydlig indikation på anläggningens tillstånd, och vi behövde inte vidta några ytterligare åtgärder med avseende på de undersökta områdena", avslutar Leif Erlandsson.