År 2014 levererade FORCE Technology ett komplett och innovativt röntgenmätsystem till en australisk rörtillverkare. Systemet erbjuder tillverkare av stora plaströr en möjlighet att optimera sin materialåtgång och produktkvalitet.

Omfattande utvecklingssamarbete

Röntgenmätsystem har utvecklats för och i samarbete med det danska bolaget SCITEQ A/S, som utvecklar och tillverkar tekniska mätlösningar för tillverkare av plaströr. Bolagets exportandel utgör 99 %, varav 70 % är utanför Europa. Samarbetet är delvis finansierat av det danska ministeriet för högre utbildning och vetenskap.

Mätsystemet är baserat på en mätprincip som är resultatet av ett tidigare utvecklingsprojekt, som genom statliga innovationsfonder beviljades medel för samarbete mellan GTS -Föreningen (Godkänd tekniska tjänster) och företrädesvis mindre danska företag. Det med ett behov av att utöka sin innovationsförmåga. Mätprincipen är patenterad och har implementerats i det nya mätsystemet.

Kort återbetalningstid

De innovativa är att pålitliga produktparametrar kan mätas mycket tidigt i produktionsflödet. Detta gör det möjligt för tillverkarna att övervaka och därmed optimera materialåtgången och säkerställa kvaliteten i stora plaströrsystem för transport av vatten, avloppsvatten & kemikalier i bådet trycklösa och trycksattas system.
Återbetalningstiden för mätsystemet är kort medans möjligheten för snabb processreglering kan optimera materialförbrukningen, minska avfallet och säkerställa produkternas kvalitet. Detta innebär en avsevärd marknad och exportpotential för det mätsystemet.

År 2014 installerades det första mätsystemet hos en rörtillverkare i Australien. I detta fall är mätsystemet integrerad i en helt ny mobil produktionsanläggning för stora plaströr. Mätsystemet är placerat i en box, som är en av modulerna i en moduluppbyggd produktionsanläggning, och den är direkt integrerad i produktionssystemet med automatisk styrning, reglering och dokumentation.