5 dagar + 1 dag tentamen. En komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Låt Agenten meddela dig när det finns ett kurstillfälle.

Om utbildningen

EU:s byggproduktförordning anger att byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Det gäller alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vars samexistensperiod har gått ut. Sedan den 1 juli 2014 gäller kraven även för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN 1090-1.

Lagstiftningen ställer höga krav på byggkonsulter, anläggningsägare och entreprenörer beträffande dimensionering enligt EKS och Eurokoder samt utförande av stålkontruktioner. FORCE Technology erbjuder en komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till verksamma parter inom byggsektorn, exempelvis konstruktörer, arbetsledare vid mekaniska verkstäder, konsulter, projektledare, arbetsledare, inköpare, byggnadsinspektörer, kontrollanter, besiktningsmän, montageledare samt ansvariga vid tillverkning och montering av stålbyggnadskonstruktioner.

Förkunskaper

Teknisk grundutbildning inom bygg eller motsvarande.

Certifiering

Efter genomgången tentamen med godkänt resultat har även deltagarna möjligheten att ansöka om personcertifiering genom NORDCERT (CA-Stål).

Innehåll

 • Inledning
 • Bygglagstiftning
 • Regelverk för stålkonstruktioner
 • Krav vid projektering, tillverkning och uppförande av stålkonstruktioner
 • Komponenter
 • Svetsning
 • Mekaniska förband
 • Montering
 • Ytbehandling och korrosionsskydd
 • Profilerad tunnplåt och kallformade profiler
 • Dokumentation och sammanfattning
 • Examination

Tentamen

Utbildningen avslutas med en frivillig tentamen. Vid godkänt resultat erhåller deltagarna ett kompetensintyg.