En uppdateringskurs i EN 1090-2. 3 dagar inklusive tentamen för komplettering av befintliga kompetensbehörigheter baserade på BKR/BSK.

Om utbildningen

Idag ställs krav på att byggprodukter i stål ska vara CE-märkta för att få användas i bärverk. Lagstiftningen ställer höga krav på byggherren, anläggningsägare och entreprenörer beträffande dimensionering enligt EKS och Eurokoder samt utförande av stålkontruktioner. FORCE Technology erbjuder en uppdaterings utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till verksamma parter inom byggsektorn, exempelvis konstruktörer, arbetsledare vid mekaniska verkstäder, konsulter, projektledare, arbetsledare, inköpare, byggnadsinspektörer, kontrollanter, besiktningsmän, montageledare samt ansvariga vid tillverkning och montering av stålbyggnadskonstruktioner.

Förkunskaper

1090-stål eller motsvarande kompetens.

Certifiering

Efter genomgången tentamen med godkänt resultat har även deltagarna möjligheten att ansöka om personcertifiering genom NORDCERT (CA-Stål).

Innehåll

 • Inledning
 • Bygglagstiftning
 • Regelverk för stålkonstruktioner
 • Krav vid projektering, tillverkning och uppförande av strålkonstruktioner
 • Komponenter
 • Svetsning
 • Mekaniska förband
 • Montering
 • Ytbehandling och korrosionsskydd
 • Profilerad tunnplåt och kallformade profiler
 • Dokumentation och sammanfattning
 • Examination

Tentamen

Utbildningen avslutas med en frivillig tentamen. Vid godkänt tentamensresultat erhåller deltagarna ett kompetensintyg.