Ska det behandlas enligt nya eller gamla regelverk? Vi går igenom de olika delarna och reder ut vad som gäller enligt gällande regelverk och vad som ska följas.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till alla som håller på med tillverkning, ändringar, reperationer och montage av stålkonstruktioner. Vilka krav ställs på utförare när det skall repareras eller ändras i befintliga stålkonstruktioner. Vi går igenom de viktigaste bitarna i regelverken för att ge en förståelse vad det krävs av företaget för att uppfylla kraven. Fokus kommer att ligga på EN 1090-2 men kursen kommer även att kort behandla PBL och Eurokoder

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som behöver en inblick i regelverket EN 1090-2, tillverkning och utförande av stålkonstruktioner, t ex Inköpare, konstruktörer, byggherrar, verkstadspersonal, montörer och övriga verksamma inom byggsektorn för stålkonstruktioner.

Innehåll

  • PBL
  • Eurokoder
  • EN 1090-2