Kursen ger deltagarna kunskaper om gällande svetsregler. Målsättningen är att det ska bidra till en förbättrad dialog mellan svetsare, konstruktörer o.s.v. i hela produktions - kedjan, och i och med det ge en ökad förståelse av varandras arbetsuppgifter i det dagliga arbetet.