Kvalitetssystem SS-EN ISO 3834 - skaffa dig kunskap om hur man bygger ett kvalitetssystem. 3 dagar

Bakgrund

Standarden ISO 3834 är en etablerad modell för kvalitetsstyrning och ett krav i de flesta regelverk, anpassad för svetsande företag med svetsproduktion. Standarden finns i sex delar. Del 1 innehåller kriterier för val av lämplig nivå för kvalitetskrav. Del 2 är omfattande kvalitetskrav och del 3 är den standard som innehåller normala kvalitetskrav. Del 4 innehåller enkla kvalitetskrav. Del 5 innehåller referenser. Del 6 innehåller hjälpmedel för implementering av vald del av ISO 3834. ISO 3834-serien kompletteras i olika omfattning med ISO 14731, tillsyn vid svetsning, SS-EN 287, svetsarprövning och till ISO 15607, svetsprocedurer.

Målgrupp

Till exempel chefer, kvalitetsansvariga, svetsansvariga, konstruktörer, svetsare samt kvalitetsoch kontrolltekniker vid svetsande företag.

Förkunskaper

Allmän kännedom om svetsande verksamhet.

Utbyte av utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge Er kunskap hur man bygger ett kvalitetssystem.

Innehåll

Företag som avser att införa kvalitetssystemet ISO 3834 i sin svetsande verksamhet gör först den bedömningen på vilken nivå de skall ligga på. Vi går igenom ISO 3834 med underliggande standarder och lär Er att använda den ”mall” som vi har utarbetat för ett typiskt svetsande företag.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se