Med denna utbildning i bagaget har du en god grund att stå på för att som svetsansvarig hantera alla frågor kring svetsarbete. 5 dagar

Svetsarbeten som utförs på verkstäder och montageplatser har tidigare haft ett svenskt regelverk som varit relativt okomplicerat att följa. Idag har vi en helt ny situation där europeiska standarder ställer krav på i princip allt som svetsas. Regelverket är komplicerat att följa och det krävs en daglig tillsyn av svetsarbetet. Vi har sett de problem som svetsande industri har att reda ut alla "måsten" som man dagligen ställs inför. Därför har vi tagit fram denna utbildning som täcker grundstenarna för allt som en svetsansvarig behöver kunna för att hantera svetsfrågor.

Målgrupp och förkunskaper

Lämplig bakgrund för utbildningen är IWS, IWT, IWE eller liknande utbildning (alternativt motsvarande kunskaper). Kursen vänder sig till de på företaget som har ansvar för svetsningen, men även kontrollanter, beredare, inköpare och konstruktörer har här en lämplig utbildning för att hantera svetsfrågor.

Innehåll

 • Svetstillsyn SS-EN ISO 14731
 • Kvalitetssystem SS-EN 3834 serien
 • Regelverk PED 1999:4, EN 13480, EN 13445
 • Validering av svetsmaskiner
 • Rekommendationer för svetsning av ferritiska och rostfria stål EN 1011-2, -3
 • Standarder för procedurer SS-EN ISO 15607, 15609, 156xx serien
 • Framtagning av WPS för produktion
 • Svetsklasser visuell kontroll
 • Metallurgi/Materialgrupperingar
 • Regelverk för stålkonstruktioner 1090
 • Svetsbeteckningar
 • Praktiska övningar