På den här kursen går man igenom SS-EN ISO 17637, SS-EN ISO 6520-1, SS-EN ISO 5817. Svetsaren får kompetens att utföra visuell kontroll av sina egna svetsar. 1 dag

Det nya regelverket för stålkonstruktioner, Eurokoder och EN 1090-2, kräver att alla svetsar som produceras ska synas visuellt till 100%.

Målgrupp

Alla svetsare som utför svetsarbeten, kontrollanter, projektledare men även konstruktörer och ritare.

Förkunskaper

Allmän kännedom om svetsning.

Utbyte av utbildningen

Svetsaren får kompetens att utföra visuell kontroll av sina egna svetsar. Kursen avslutas med skriftligt prov.

lnnehåll

  • SS-EN ISO 6520-1:2007 Svetsning och besläktade förfaranden vid klassificering av diskontinuiteter
    och formavvikelser i metalliska material
  • SS-EN ISO 5817:2014 Svetsning - smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar.
    Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter.
  • SS-EN ISO 17637:2011 Visuell kontroll (praktiska exempel mm)  

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se