Nya föreskriften om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3. Ca 4 timmar.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att veta vilka krav som ställs i den nya föreskriften MSBFS 2018:3 om cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska, samt de förändringar som skett med anledning av denna. Du kanske arbetar inom ett kontrollorgan som i dag är ackrediterade mot de äldre föreskrifterna men som avser att ackreditera sig mot den nya.

Utbyte av utbildningen

Genom denna utbildning får du en genomgång över vilka krav som ställs i den nya föreskriften och de väsentligaste förändringarna som skett jämfört med tidigare föreskrifter.

Innehåll

Innehållet i nya MSBFS 2018:3 gås igenom, samt information om de förändringar som skett i och med den nya föreskriften jämfört med tidigare. Den nya föreskriften ersätter den tidigare föreskriften MSBFS 2014:5.

Kursprogram:

  • Tillämpningsområde och definitioner
  • Krav på cisterner, rörledningar och annan utrustning
  • Krav på korrosionsskyddssystem
  • Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll
  • Övergångsbestämmelser
  • Ackrediteringsområden
  • Krav på ackrediterade kontrollorgan
  • Sammanfattning av de väsentligaste förändringar som skett

Övrigt

Kursen genomförs som uppdragsutbildning på plats hos Ert företag. Kursens längd är ca 4 timmar, men kan anpassas beroende på förkunskapskrav.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se