Tryckkärl är traditionellt det samlande begreppet för det som idag egentligen ska beskrivas som tryckbärande och trycksatta anordningar. 

Det rör sig om allt från tryckluftsbehållare och varmvattenberedare till processindustrier och kärnkraftverk. För tillverkning av tryckbärande anordningar ska de gemensamma europeiska kraven i det så kallade tryckkärlsdirektivet (PED, 97/23/EC) uppfyllas.