Föreskrifterna gäller personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck. Vid provning finns risker för ohälsa och olycksfall både för dem som utför provningen och för dem som befinner sig i närheten av provningsplatsen. Provning får endast ledas och utföras av den som har kompetens och känner till de risker som är förenade med provningen. De nya föreskrifterna innebär att ackreditering som kontrollorgan krävs för att utföra trycksättning med gas.