Utbildning i provning med över- och undertryck enligt AFS 2006:8. Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att veta vilka krav som ställs i föreskriften om provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att veta vilka krav som ställs i föreskriften om provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8. Du kanske arbetar inom ett företag som utför tryckprovningar och täthetskontroller med gas.

Utbyte av kursen

Genom denna utbildning får ni en genomgång över vilka krav som ställs i föreskriften och hur man uppfyller dem.

Innehåll

Vi går igenom föreskriften och dess allmänna råd, vi ger exempel på hur utrustning för att utföra provning kan se ut samt tillhörande riskbedömningar och checklistor. Vi tittar också på kraven i de två harmoniserade standarderna för rörledningar och icke eldade tryckkärl. AFS 2006:8

  • Tillämpningsområde och definitioner
  • Utrustning för provning
  • Riskbedömning innan provning inkl checklista
  • EN 13480-5
  • EN 13445-5
  • Sammanfattning utifrån era arbetsområden
  • Grupparbete och prov

Övrigt

Kursen kan även genomföras som uppdragsutbildning på plats hos Ert företag.

Kontakta oss för mer information.

E-mail: SEutbildning@force.se