FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling.

Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Vi finns på 21 orter runt om i Sverige. Från Malmö i söder till Umeå i norr. 

Verksamhetsområdena är:

 • Energi, klimat & miljö
 • Inspektion och provning
 • Integrity Management
 • Kemisk analys och polymerer
 • Electronics
 • Ledningssystem
 • Maritim service
 • Material och svetsning
 • Mätteknik
 • Sensor och NDE-utveckling
 • Utbildning och kurser
 • Sonosteam®
 • FORCE Certification A/S
FORCE Technology Sweden AB är ett helägt dotterbolag till FORCE Technology, som har sitt säte i Bröndby, Danmark.