FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling.

Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av cirka 1.600 medarbetare, varav cirka 240 finns på 22 orter runt om i Sverige. Från Malmö i söder till Umeå i norr. 

Verksamhetsområdena är:
 • Energi, klimat & miljö
 • Inspektion och provning
 • Integrity Management
 • Kemisk analys och polymerer
 • Ledningssystem
 • Maritim service
 • Material och svetsning
 • Mätteknik
 • Sensor och NDE-utveckling
 • Utbildning och kurser
 • Sonosteam®
 • FORCE Certification A/S
FORCE Technology Sweden AB är ett helägt dotterbolag till FORCE Technology, som har sitt säte i Bröndby, Danmark.