Allmän policy för vårt kvalitetssystem

Vi fokuserar på att utveckla flexibla och innovativa lösningar för våra kunders specifika behov och krav. Kvaliteten på alla de tjänster som levereras av FORCE Technology Sweden måste vara på en sådan nivå att FORCE Technology Sweden anses vara en erkänd och pålitlig serviceorganisation med hög integritet. Vi för ett nära samarbete med kunder och intressenter. Vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar våra tjänster och vårt kvalitetssystem för att bättre kunna uppfylla kraven på marknaden.

Kvalitetspolicyn baseras på följande syften

Inom vårt affärsområde ska vi etablera och bibehålla en hög kunskapsnivå och professionell kompetens. Vi ska regelbundet mäta kundnöjdhet och vidta nödvändiga åtgärder beroende på resultat därav. Den övergripande kvalitetspolicyn och procedurerna har tagits fram och implementerats. Kravstandarder som ISO 9001, ISO 17025, ISO 17024 och ISO 17020 ska implementeras och följas när det krävs. Personalen ska ha en god inblick i kvalitetsdokumenten både för aktuellt affärsområde och de globala procedurerna.